Inleefateliers van Studio Globo

Een inleefatelier is een traject met vier delen waarbij de klasleerkracht een cruciale rol speelt:

  1. vorming voor de leerkracht
  2. voorbereiding in de klas aan de hand van een lespakket van Studio Globo
  3. inleefspel in een inleefruimte van Studio Globo, begeleid door professionele medewerkers
  4. nawerking in de klas op basis van suggesties en materialen van Studio Globo

Centraal in het traject staat het inleefspel. In indrukwekkende decors maken leerlingen kennis met de leefwereld van mensen in het Zuiden of worden ze gestimuleerd om actief om te gaan met de diversiteit en de uitdagingen van onze eigen samenleving. 

Afbeelding met link

Achter de Muur

Wonen en leven in Peru

Expeditie WareWare

Wonen en leven in Guatemala

SuperWereldMol

Wonen en leven in Congo

Wonen en leven in India 

Wonen op het Dak

Sfeerbeelden uit de verschillende inleefateliers kan je bekijken in het filmpje hiernaast.