Over ons

Kinderen en begeleider tijdens een inleefatelier van Studio Globo

Wie zijn wij?
 

Studio Globo is een educatieve ngo voor mondiale solidariteit, met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Met een praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo leerkrachten om te werken aan de wereld in de klas. 

Wat doen wij? 

Gedreven door een ideaal van sociale rechtvaardigheid wil Studio Globo werken aan een leefbare toekomst waarin elke mens meetelt. Studio Globo stimuleert en versterkt daarom leerkrachten in het Nederlandstalige onderwijs om steeds nieuwe generaties kinderen en jongeren via een verbindend verhaal te bewegen tot mondiale solidariteit, lokaal en wereldwijd. Hiervoor werkt Studio Globo een praktijkgericht vormingsaanbod uit voor leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs en leerkrachten in opleiding. Studio Globo biedt daarbij lespakketten, inleefateliers en workshops aan waarin beleving centraal staat.