CAPTCHA

Jaarverslag 2021: Saved by the Bell

Op 5 oktober 2021, de Internationale dag van de leerkracht, vond onze 15de editie van Saved by the bell plaats. Met deze actie wil Studio Globo politici en beleidsmakers blijven herinneren aan hun engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals te realiseren, met o.a. doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs: meer en meer kinderen krijgen toegang tot onderwijs, die een hefboom is voor ontwikkeling en gelijke kansen. Toch zijn er wereldwijd nog steeds 258 miljoen kinderen én jongeren die om allerlei redenen niet naar school kunnen gaan (cijfers van Unesco uit 2018). Bij deze editie vroegen we ons af: welke impact heeft de wereldwijde coronacrisis op de kansen op goed onderwijs? Hoeveel kinderen en jongeren lopen leerachterstanden op of missen school voor een lange periode? 

En het was een succes. Bijna 500 (492) scholen en 139.009 leerlingen en leerkrachten vroegen aandacht voor goed onderwijs overal en voor iedereen. Bellen werden geluid, liedjes werden gezongen en er werd ook gedanst. Maar sommigen bliezen ook bellen of skypeten met een partnerschool. Bovendien deelden we dit jaar 15 geschenkpakketten uit omwille van onze 15de verjaardag. Aan originele acties was er dus geen gebrek.

Ook de pers had aandacht en de bel rinkelde in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Afbeelding met link

Aantal downloads van lesmaterialen SBTB:

  • 413 downloads les kleuteronderwijs
  • 1.262 voor les lager onderwijs
  • 305 voor les secundair onderwijs
  • het filmpje Assane in Senegal werd het meest aangeklikt (2.988 keer in totaal)
  • het Ting Tingelinglied werd 425 keer beluisterd
  • het liedje Saved by the Bell is 744 keer beluisterd
  • het nieuwe lied Groeien doe je niet allen werd 1.172 keer beluisterd
Afbeelding met link

Een aantal sfeerfoto's: 

Foto van Saved by the bell van Studio Globo
Foto van Saved by the bell van Studio Globo
Foto van Saved by the bell van Studio Globo
Foto van Saved by the bell van Studio Globo
Foto van de actie Saved by the bell van Studio Globo
Foto van Saved by the bell van Studio Globo
Afbeelding met link
Afbeelding van Saved by the bell voor het jaarverslag van Studio Globo