Jaarverslag 2021: medewerkers en vrijwilligers

Op 31-12-2021 waren 49 personen in dienst bij Studio Globo, 35 vrouwen en 14 mannen, goed voor een voltijdsequivalent van 34,47. 77,30% van het personeel heeft een educatieve functie, 13,44% is leidinggevend en 9,26% staat in voor administratieve taken.

Van de 49 medewerkers zijn er 35 vrouwen en 14 mannen. 20 % werkt voltijds, 20% werkt halftijds. 6% werkt minder dan halftijds. De categorie tussen halftijds en voltijds is de grootste, met 54% van het personeel erin. Het leeftijdsprofiel van de medewerkers is een leuke mix van leeftijden.

9 van de 49 medewerkers zijn al meer dan 15 jaar in dienst bij Studio Globo. 8 personen werken er tussen 6 en 15 jaar. 14 mensen werken tussen 2 en 5 jaar bij Studio Globo. 18 mensen werken er minder dan 2 jaar.

In de loop van het jaar werden in piekperiodes tijdelijke begeleiders ingezet voor inleefateliers en workshops. Er waren in 2021 ook wissels en vervangingen. Op jaarbasis waren er 84 medewerkers aan de slag.

Afbeelding met link

Vrijwilligers 

De mensen in de Raad van Bestuur zijn (los van de directeur) allemaal vrijwilligers die onbezoldigd hun mandaat uitoefenen. 

Op de meeste locaties van Studio Globo werken ook vrijwilligers. Hun waardevolle inzet is meestal van praktische aard, of ze zorgen voor inhoudelijke input. Sommige vrijwilligers dragen Studio Globo al lang een warm hart toe en zien we ook regelmatig terug, al was dat in 2021 vaak virtueel.
 

Terug naar het overzicht

Afbeelding met link
Afbeelding van medewerkers voor het jaarverslag van Studio Globo