blog Terug

Nieuwe prijzen vanaf september 2021

Vanaf 1 september 2021 werken we bij Studio Globo met all-in-prijzen. Die zorgen voor duidelijkheid en vereenvoudiging. 

 

In de nieuwe totaalprijs voor inleefateliers zit voortaan het hele traject vervat: de vorming, het lesmateriaal en de verzending ervan, het mediapakket én de deelname aan ons inleefatelier.  

Het is voor jouw school van bij de boeking duidelijk hoeveel je zal betalen. Tegelijk zorgt de vereenvoudiging voor een efficiëntere boekhouding en minder uren administratie. 

Met de lesmaterialen en werkvormen van Studio Globo werk je als school aan heel wat leerplandoelen, bijvoorbeeld van het domein mens en maatschappij binnen wereldoriëntatie. 

Op school heb je een budget voor nascholing en pedagogische werking. We moedigen je graag aan om dat budget te gebruiken voor het traject van je leerkracht(en) en leerlingen bij Studio Globo. 

Als vzw halen we een deel van onze inkomsten uit de bijdragen van de scholen. We maken daar geen winst op. De inkomsten investeren we opnieuw in de uitwerking van kwaliteitsvol lesmateriaal en vormingen om te werken aan de wereld in de klas. Bovendien kunnen we als ngo enkel subsidies ontvangen als we zelf voor een substantieel aandeel van onze inkomsten zorgen. De aangepaste prijzen helpen ons om deze inkomsten te kunnen waarborgen. 

 

Trefwoorden