blog Terug
CAPTCHA

Corona update december '21

Op het overlegcomité van 3 december werden een reeks maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De genomen maatregelen voor onderwijs hebben een impact op onze werking. Bekijk hier de maatregelen per doelgroep.
 

Basisonderwijs 

De regels rond het al dan niet kunnen organiseren van extra muros-activiteiten, was even niet duidelijk. Op 6 december kregen we uitsluitsel dat onze activiteiten nog kunnen doorgaan:

Eendaagse extra-murosactiviteiten zijn toegelaten op voorwaarde dat ze tijdens de lesuren georganiseerd worden. Vermijd tijdens het vervoer en de activiteit het mengen van klasgroepen. bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/ 

Had jij nog een gepland bezoek op de agenda? Dan nemen wij zeker nog contact op met jouw school. In een aantal scholen zijn nog workshops Sporen van kolonisatie gepland. We bekijken in samenspraak met de scholen of deze sessies op een veilige manier kunnen doorgaan.

Secundair onderwijs

Of onze workshops voor het secundair onderwijs kunnen doorgaan, hangt van het beleid van de school af. We bekijken in samenspraak met de scholen of de geboekte sessies kunnen doorgaan.

Het blijft uiteraard mogelijk om nu al een workshop te boeken voor het voorjaar. Contacteer ons via deze link

Ga je liever zelf aan de slag met ons materiaal? Ga dan zeker snuisteren in onze actualessen. Ze zijn nog even vrij beschikbaar op onze website! Een kleine greep uit het aanbod:

  • Uit ons materiaal van Sporen van Kolonisatie kan je uit kern 1 en 2 de bronnenanalyse rond beeldvorming door leerlingen zelfstandig laten uitvoeren.
  • De website Climate Challenge bevat veel info en filmpjes over klimaatverandering. Ideaal voor een zelfstandige opdracht.

Lerarenopleiding

Op welke manier onze vormingen voor het hoger onderwijs kunnen doorgaan bekijken we in samenspraak met de hogescholen.

Leerkrachten

Tot nader order zullen onze leerkrachtenvormingen digitaal verlopen. We contacteren alle deelnemers nog met de concrete informatie.

Financieel

De nieuwe maatregelen vergen van voor onze organisatie (net als voor scholen) opnieuw heel wat gepuzzel en organisatie. Voor het extra personeel die we aangeworven hebben voor de vele boekingen moeten we kijken of er voldoende taken voorhanden zijn. 

Bij een annulatie wegens overmacht kunnen wij geen annulatiekosten aanrekenen. Zo derven we een pak inkomsten die nochtans noodzakelijk zijn. Naast de personeelskosten voor de begeleiding hebben we ondertussen reeds kosten gemaakt: voor de inleefateliers zijn de lesmaterialen reeds aan jouw school bezorgd. We appreciëren iedere vorm van steun voor onze organisatie. Bekijk alle mogelijke manieren om een steentje bij te dragen via onze steunpagina

Alvast heel erg bedankt, blijf gezond en we wensen iedereen alvast een mooie eindejaarsperiode. We kijken nu al uit naar 2022.