blog Terug
CAPTCHA

"Leerkrachten voelen zich gesterkt door het aanbod van Studio Globo"

In 2019 werd onze werking grondig geëvalueerd door twee onderzoekers van de KU Leuven (HIVA). Ze gebruikten een mix van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethodes. Er werd een brede schriftelijke bevraging georganiseerd bij een grote groep leerkrachten van het basis- en het secundair onderwijs. Die werd aangevuld met een bevraging van externen en een dieptegesprek in twaalf scholen.

Appreciatie

Er werd onderzocht wat er bij leerkrachten blijft hangen na de ondersteuning van Studio Globo en Broederlijk Delen, welke evoluties in de schoolcontext dit (positief of negatief) beïnvloeden en op welke sleutelcompetenties onze onderwijswerking moet inzetten. Uit deze evaluatie komt een zeer sterke bevestiging en appreciatie van de onderwijswerking van Studio Globo en Broederlijk Delen, waarbij volgende punten werden vastgesteld:

  • de sterke aansluiting bij de leerdoelstelling van zoveel mogelijk vakgebieden
  • de inhoudelijk en didactische kwaliteit 
  • de expertise in het specifieke ervaringsgerichte karakter van de aangeboden werkvormen
  • de trajectmatige opbouw van het aanbod
  • de diversiteit van het aanbod waarmee leerkrachten creatief aan de slag kunnen.

Meerwaarde

De algemene conclusie luidt “Leerkrachten voelen zich versterkt door het gebruik van het aanbod en geven aan dat beide organisaties een duidelijke nichewerking binnen mondiale vorming hebben uitgebouwd, waarrond ze een specifieke meerwaarde kunnen bieden in vergelijking met andere aanbieders. Naar de toekomst toe zal het belangrijk zijn om resoluut te blijven inzetten op de kenmerken van het aanbod die, zoals de evaluatie heeft kunnen aantonen, bijdragen tot deze meerwaarde.”

Het rapport zoomt verder in op hoe de onderwijswerking van Studio Globo en Broederlijk Delen reeds inhaakt op 5 belangrijke pijlers voor het onderwijs van de 21ste eeuw, maar hierin nog verdere strategische keuzes kan maken:

  1. verbinding tussen school en wereld
  2. meer gepersonaliseerd onderwijs
  3. coöperatief leren door leerlingen en leerkrachten
  4. anders evalueren
  5. focus op multiperspectiviteit en diversiteit.

Meer lezen?