CAPTCHA
Aanbod Terug
vorming

Op maat

Leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding kunnen bij ons terecht voor een ruim nascholingsaanbod. We werken daarbij steeds praktijkgericht, vanuit concrete werkvormen of didactische materialen. Vanuit die praktijk geven we ook een stevig inhoudelijk kader mee. 

Inhoud

Zijn jullie op zoek naar een goede manier om ‘de wereld in de klas' te brengen? Of wil je weten hoe je op een positieve manier met de aanwezige diversiteit in klas of school omgaat?

Doelgroep

  • schoolteams
  • zorgleerkrachten van een schoolgemeenschap
  • leerkrachten van een bepaalde graad
  • studenten van de lerarenopleiding

Praktisch

Je kan Studio Globo inschakelen om:

  • een pedagogische studiedag te houden
  • een personeelsvergadering te organiseren
  • enkele keren mee te denken met je werkgroep.

Deze nascholingen vinden plaats bij jou op school of in een van onze afdelingen, waar de inleefruimtes een duidelijke meerwaarde betekenen. We werken een programma uit dat inspeelt op de concrete vraag van jouw school.

 

Reserv
Reservatie
Op maat

 

 
Kenmerken
leerkrachten kleuteronderwijs, leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs, lerarenopleiding basisonderwijs, lerarenopleiding secundair onderwijs
bij jou op school, andere