CAPTCHA
WaW gender

"Is het een jongen of een meisje?" Als er een baby'tje geboren wordt, is dat vaak één van de eerste vragen die mensen stellen.
In dit WaW-nummer vind je boeiend lesmateriaal om met je leerlingen na te denken over genderstereotypen en klassieke rolpatronen. Daarnaast is er ook voor elke graad een activiteit waarin de leerlingen verschillende relatievormen leren kennen en een belangrijke levensles leren: liefde is liefde.