Stafmedewerker communicatie

Studio Globo zoekt voor haar centrale diensten in Brussel een deeltijdse communicatiemedewerker (70%) die verantwoordelijk is voor de externe communicatie met onze doelgroep. Deze stafmedewerker werkt nauw samen met de stafmedewerker leermiddelenontwikkeling en de eindredacteur van ons lesmagazine WaW. De communicatiemedewerker rapporteert aan het diensthoofd Middelen.
 

Studio Globo wil in het Nederlandstalige onderwijs bijdragen tot het bevorderen van mondiale solidariteit via een praktijkgericht vormingsaanbod, gebaseerd op aantrekkelijke leermiddelen. Vanuit educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare werkt Studio Globo samen met leerkrachten om verbondenheid en solidariteit te stimuleren bij kinderen en jongeren.

opdracht

 • Je vertaalt het communicatiebeleidsplan van Studio Globo in concrete realisaties. Daarbij zorg je o.a. voor de praktische realisatie van digitale en fysieke promomaterialen
  • redactie en eindredactie van teksten en beeldmateriaal
  • organiseren van taalnazicht, vormgeving en drukwerken
  • Infostands (concept/opmaak) en organisatie van de plaatsing op beurzen
  • Creatieve ideeën formuleren om resultaten van ons werk naar buiten te brengen
  • Praktisch/technisch realiseren (organiseren taalnazicht, vormgeving, drukwerk, …) van fysieke en digitale promotiematerialen (folders, brochures, nieuwsbrieven,…)
  • Een actuele aanwezigheid van de organisatie op educatieve databanken en online fora
  • Distributie van folders en uitgaande mailing
 • Dagelijks beheer van website en sociale media
 • Redactie, vormgeving en verspreiding van het extern jaarverslag
 • Implementeren, toepassen en bewaken van de huisstijl
 • Je werkt mee aan het communicatieplan en –planning (opstellen plan, jaarlijkse update, evaluatie, publicatiekalender)
 • Administratieve taken in functie van de externe communicatie

profiel

 • Je behaalde een diploma van professionele Bachelor in een communicatierichting (vb. communicatiemanagement, bedrijfscommunicatie, journalistiek…). Kandidaten gelijkwaardig door ervaring komen ook in aanmerking voor deze vacature. Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn competenties.
 • Je herkent je in de visie en missie van Studio Globo. Je straalt een genuanceerde kijk, open houding en engagement uit t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de externe communicatie die vanuit de organisatie vertrekt (schrijf- en huisstijl, boodschappen in lijn met de visie…)
 • Je stemt regelmatig af met je diensthoofd en kan communicatiebeleidsnota’s voorbereiden voor het beleidsteam.
 • Je kan vlot overleggen en samenwerken met collega’s van verschillende teams.
 • Je hebt een scherpe pen en een goed taalgevoel om onze inhoudelijke boodschap te vertalen op maat van de doelgroepen.
 • Oog hebben voor vormgeving en een taal spreken die drukkers en websitebouwers verstaan.
 • Sterke informaticavaardigheden (Office, Google Analytics/Ads, Indesign/Photoshop) op doorgedreven gebruikersniveau.
 • Je hebt affiniteit met websites en een goed oog voor een duidelijke en goed gestructureerde site.
 • Je voelt je thuis in sociale media en weet hoe je een doelgroep maximaal kan bereiken.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen het communicatie-domein en bent geïnteresseerd om nieuwe technologieën te leren kennen en te beoordelen of ze zinvol in te zetten zijn. 
 • Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en heel zelfstandig werken. Niet elke taak moet je opgedragen worden, maar je zoekt proactief dingen uit en doet een voorstel voor verbetering.
 • Je laat je niet afschrikken door deadlines en tijdsdruk en stelt je daarbij flexibel op.
 • Je communiceert duidelijk en vlot in persoonlijke en in telefonische contacten. Dit doe je vooral in het Nederlands, maar ook in het Frans en het Engels kan je jezelf voldoende uitdrukken.
 • Je evalueert de gebruikte communicatiekanalen en kan bijsturen om je communicatiedoelen te verbeteren.
 • Je wil je bijscholen in zaken waarin je niet voldoende bedreven bent of waarover je nog bijkomende kennis kunt verwerven. 

bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs). Of anders komt men rechtstreeks in contractuele dienst: loonbarema B1b (na de inwerkperiode), in lijn met barema’s sociaal-culturele sector (PC 329.1).
 • Deeltijdse tewerkstelling (70% van de 38-urige werkweek) in een contract van onbepaalde duur.
 • Indiensttreding vanaf september 2021.
 • Standplaats is Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Zuid). Bepaalde taken kunnen vervuld worden via telewerk of vanuit een regionaal centrum van Studio Globo dat dichter bij de woonplaats is gelegen.
 • Verplaatsingen worden volledig terugbetaald (voor woon/werk-verplaatsing 100%, indien met openbaar vervoer). Voor dienstverplaatsingen, die niet met openbaar vervoer kunnen gebeuren, stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend) - avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…) 


Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel via e-mail aan vacature@studioglobo.be. Voor meer informatie over de concrete taken kan je na 10 augustus contact opnemen met diensthoofd Sigrid Verschoore (02 526 10 96 of sigrid.verschoore@studioglobo.be). Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00u. op maandag 23 augustus 2021. Daarna volgt bericht of men wordt uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke selectieproef die zal plaatsvinden op donderdag 26 augustus (vooravond) en vervolgens voor een selectiegesprek op maandag 30 augustus 2021.