blog Terug

Duim je mee?

Nu de scholen stapsgewijs terug open kunnen, geeft Studio Globo een digitaal applaus aan alle leerkrachten en leerlingen. We vieren dat we terug "samen scholen" en roepen op om te volharden in de inspanningen om alle kinderen en jongeren te bereiken. 

In 't kort

  • Download en print de slogan af.
  • Post voor 1 juni een foto of een filmpje met de slogan Ik duim voor jou! op de sociale media.
  • Gebruik zeker de hashtag #ikduimvoorjou bij het bericht. 
  • Vertel in de tekst voor wie je duimt: leerkrachten duimen voor hun leerlingen, leerlingen duimen voor hun leerkrachten.

Waarom duimen we?

De coronatoestand van de voorbije twee maand brengt wat echt telt op de voorgrond. De vele lovenswaardige inspanningen en indrukwekkende inzet waarmee leerkrachten de voorbije weken thuisleren en aanloopleren organiseerden, konden niet verhinderen dat de school wordt gemist en dat ongelijkheden nog worden uitvergroot. Niet iedereen heeft even vlot toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Samen school maken, in al zijn facetten, is meer dan een virtuele omgeving. Iedereen betrekken gaat beter als we iedereen er bij hebben. Zorg voor kwetsbare leerlingen, vraagt direct contact.

Daarom is het goed dat de scholen weer kunnen starten, ook al is het stapsgewijs. Naar aanleiding van deze nieuwe start organiseren we een korte actie waarmee we zoveel mogelijk scholen verbinden.

Hiermee nemen we al een aanloop naar de jaarlijkse actie Saved by the bell, waarmee we op de Internationale dag van de Leerkracht (5 oktober) de aandacht vestigen op onderwijs als hefboom voor ontwikkeling en op het belang van kwalitatief onderwijs (SDG 4). De realiteit van de coronacrisis doet ons des te meer beseffen hoe kostbaar en onmisbaar het samen scholen is. Hier en overal ter wereld.

Daarom DUIMEN we! Met dit eenvoudige actiemodel willen we de aandacht richten op het harde werk van leerkrachten en leerlingen in deze periode.

De leerlingen duimen voor hun leerkrachten: “Ik duim voor jou … want je zet je meer dan 200% in voor mij.”
De leerkrachten duimen voor hun leerlingen: “Ik duim voor jou … want je zet door in deze moeilijke omstandigheden.”

Duim je mee?

Post op sociale media (TikTok, Facebook, Instagram, Youtube …) een foto of een filmpje met een duim omhoog en vermeld de hashtag: #ikduimvoorjou. In een tekstbericht kan je vermelden voor wie je duimt. De dikke duim kan je hiernaast downloaden om te printen. De inzendingen worden nadien verwerkt in een video en een collage.

Hiermee roepen we onze achterban en de overheid op om het harde werk van leerkrachten te erkennen en stil te staan bij het fundamentele belang van goed onderwijs voor iedereen, zonder onderscheid. 


     
Studio Globo organiseert deze symbolische actie i.s.m. Broederlijk Delen, ORBIT vzw, Welzijnsschakels en Welzijnszorg