WaW cover verandering

Overal ter wereld zijn er mensen en organisaties die het verschil maken. Zij zijn changemakers. Ze zien een scheve situatie, ze voelen onrecht, ze durven het aan te klagen en een concrete actie uit te werken. Zulke changemakers kunnen ook kinderen zijn. Wij zetten Kukama-kinderen (Peru), Jose (Peru), en Mohamad (Libanon) in de kijker. Ook jouw leerlingen kunnen een changemaker worden. Alles daarover in dit WaW-nummer. 

Dit lesmateriaal past perfect bij de campagne van 11.11.11.