Twee deeltijdse educatieve medewerkers (60 en 80%) in Roeselare

Studio Globo zoekt voor het werkjaar 2021-2022 twee deeltijdse educatieve medewerkers (60 en 80%) voor het team Basisonderwijs in Roeselare.
 

Studio Globo wil in het Nederlandstalige onderwijs mondiale solidariteit bevorderen via een praktijkgericht vormingsaanbod, gebaseerd op aantrekkelijke leermiddelen. Vanuit educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare werkt Studio Globo samen met leerkrachten om vanuit verbondenheid solidariteit te stimuleren bij kinderen en jongeren.
 

taken

 1. Je begeleidt educatieve programma’s voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs; voornamelijk het inleefatelier Wonen en leven in India en Achter de Muur, alsook de bijbehorende educatieve buurtwandeling.
 2. Je verzorgt vormingssessies voor leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding.
 3. Je neemt voorbereidende en ondersteunende taken van bovenstaande programma’s op: scenario-besprekingen, praktische organisatie, administratie, contacten met partnerorganisaties, opvolging van de voorbereiding en nawerking, controle van de lesmaterialen, opruimen van het decor,…
 4. Je werkt mee in werk- en projectgroepen voor de uitwerking, promotie en verspreiding of uitlening van lespakketten en didactische koffers.
 5. Je neemt diverse taken op eigen aan de werkplek (bv. relatiebeheer met scholen, EHBO, preventie, accommodatie, …)

profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Ervaring hebben in educatief werk is een pluspunt. Als dat in onderwijs is: een meerwaarde.
 • Je herkent je in de visie en missie van Studio Globo en Komyuniti (ons samenwerkingsverband met Broederlijk Delen).
 • Je straalt een genuanceerde kijk, open houding en engagement uit tegenover mensen van andere culturen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Je hebt affiniteit met of bent bereid je in te werken in onze thema’s (genuanceerde beeldvorming, armoede en sociale uitsluiting, diversiteit en gelijke kansen, wereldwijde verbondenheid en duurzame ontwikkeling…).
 • Je bent thuis in of bent bereid je in te werken in relevante referentiekaders in het onderwijs: ontwikkelingsdoelen en eindtermen, leerplannen,…
 • Je hebt didactische/pedagogische kwaliteiten: je bent vertrouwd met de doelgroep van 10-12-jarigen (3e graad basisonderwijs) en bij voorkeur ook 5-8-jarigen (oudste kleuters en 1e graad); je drukt je mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uit op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden, kunt zelfstandig werken en tegelijk vlot functioneren in teamverband.
 • Je werkt nauwkeurig aan bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Je beschikt over informaticavaardigheden MS Office op gebruikersniveau.
 • Vlotte kennis Nederlands is noodzakelijk.
 • Je bent bereid je occasioneel te verplaatsen voor vergaderingen en werkgroepen (in Brussel) en naar scholen in heel West-Vlaanderen. Verplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer. Beschikken over een rijbewijs B is nuttig.

bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs is een detachering (verlof wegens opdracht) mogelijk, met voortzetting van loon en anciënniteit in het onderwijs. Ingeval van loondienst bij Studio Globo is het loon volgens de gangbare barema’s in de sociaal-culturele sector (PC 329.01): tijdens de inwerkperiode het barema MV2 en daarna B1c (educatief medewerker).
 • Er zijn twee functies vacant, voorlopig voor 1 schooljaar:
  • functie A met tewerkstellingspercentage 80%, in een contract van bepaalde duur van 01-09-2021 tot 31-08-2022. Verlening is hier mogelijk, nog afhankelijk o.a. van financiering.
  • functie B met tewerkstellingspercentage 60%, in een contract van bepaalde duur van 01-10-2021 tot 30-06-2022 (vervanging van een medewerker in loopbaanonderbreking)
 • Indiensttreding: bij voorkeur 1 september 2021.
 • Normale werkplek is Studio Globo in Roeselare. Occasionele verplaatsingen naar Brussel.
 • Verplaatsingen worden volledig terugbetaald (voor woon/werk-verplaatsing 100%, indien met openbaar vervoer). Voor dienstverplaatsingen, die niet met openbaar vervoer kunnen gebeuren, stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend); avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…).


Voor informatie over het takenpakket kan u vanaf 5 augustus (10u) bellen naar Annegreet Poelman (02 526 10 94).
Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, via e-mail aan annegreet.poelman@studioglobo.be. Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00 u op maandag 9 augustus 2021. Duidt aan of u een voorkeur heeft voor functie A of B. Daarna wordt u verwittigd of u wordt uitgenodigd voor deelname aan een selectieproef op don. 12 augustus (vooravond, online) en een selectiegesprek op don. 19 aug.2021 (namiddag en vooravond) in Roeselare.