Studio Globo zoekt een educatieve medewerker (80%) in Roeselare

Studio Globo zoekt een educatieve medewerker (80%) voor het team Basisonderwijs in Roeselare.

 

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Studio Globo werkt samen met leerkrachten om het mondiaal en intercultureel leren te bevorderen in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu, en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld, daar is het Studio Globo om te doen.

taken

 • Begeleiden van educatieve programma’s voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs; voornamelijk de inleefateliers Wonen en leven in India en Achter de Muur, alsook een bijbehorende educatieve buurtwandeling.
 • Uitwerken en begeleiden van vormingssessies voor leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding.
 • Opnemen van alle voorbereidende en ondersteunende taken van bovenstaande programma’s: scenario-besprekingen, praktische organisatie, administratie, contacten met partnerorganisaties, opvolging van de voorbereiding en nawerking, controle van de lesmaterialen, opruimen van het decor,…
 • Meewerken aan werk- en projectgroepen voor de uitwerking, promotie en uitlening van lespakketten en didactische koffers.
 • Deelname aan projectgroepen voor diverse occasionele educatieve projecten.
 • Taken eigen aan de werkplek (bv. EHBO, preventie,…)


profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Reeds ervaring hebben in educatief werk is een pluspunt. Als dat in onderwijs is: een meerwaarde.
 • Zich herkennen in de visie en missie van Studio Globo en Komyuniti (ons samenwerkingsverband met Broederlijk Delen). Een genuanceerde kijk, open houding en engagement tegenover mensen van een andere cultuur in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Affiniteit hebben met of bereid zijn om zich in te werken in onze thema’s (genuanceerde beeldvorming, diversiteit en gelijke kansen, wereldwijde verbondenheid en duurzame ontwikkeling, armoede en sociale uitsluiting, India,…).
 • Een actueel beeld hebben van relevante referentiekaders in het onderwijs: ontwikkelingsdoelen en eindtermen, leerplannen,…
 • Didactische/pedagogische kwaliteiten: vertrouwd zijn met de doelgroep van 10-12-jarigen (3e graad basisonderwijs) en bij voorkeur ook 5-8-jarigen (oudste kleuters en 1e graad) of een gelijkwaardige ervaring in educatief werk voor deze doelgroepen in een onderwijscontext; competent zijn m.b.t. didactiek basisonderwijs; zich mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uitdrukken op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Over organisatorische vaardigheden beschikken, zelfstandig kunnen werken en tegelijk vlot functioneren in teamverband.
 • Nauwkeurig kunnen werken voor bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Informaticavaardigheden op gebruikersniveau.
 • Talenkennis: Frans en Engels is een pluspunt.
 • Bereid zijn zich occasioneel te verplaatsen voor vergaderingen en werkgroepen (in Brussel) en naar scholen in heel West-Vlaanderen. Verplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer. Beschikken over een rijbewijs B is nuttig.


bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs is een detachering (verlof wegens opdracht) mogelijk, met voortzetting van loon en anciënniteit in het onderwijs.
 • Ingeval van loondienst bij Studio Globo is het loon volgens de gangbare barema’s in de sociaal-culturele sector (PC 329.01): tijdens de inwerkperiode het barema MV2 en daarna B1c (educatief medewerker).
 • Tewerkstellingspercentage: deeltijdse opdracht (80%).
 • Indiensttreding: bij voorkeur 1 september 2020.
 • Contract van bepaalde duur, voorlopig voor 1 schooljaar (tot 31-08-2021), met perspectief op verlenging.
 • Normale werkplek is Studio Globo in Roeselare. Occasionele verplaatsingen naar Brussel.
 • Verplaatsingen worden volledig terugbetaald (voor woon/werk-verplaatsing 100%, indien met openbaar vervoer). Voor verplaatsingen naar de scholen, die niet met openbaar vervoer kunnen gebeuren, stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend); avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…).


Voor informatie over het takenpakket kan u vanaf 10 augustus (10u) bellen naar 02 526 10 94. 
Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, of via e-mail naar coordinatie@studioglobo.be.

Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 12:00 u op 11 augustus 2020. Daarna wordt u verwittigd of u wordt uitgenodigd voor deelname aan een selectieproef op maandagavond 17 augustus (op afstand) en selectiegesprek op dinsdag 18 augustus 2020 (namiddag en vooravond) in Roeselare.