Studio Globo zoekt 7 tijdelijke atelierbegeleiders

Tijdens het najaar 2020 verhogen we het aantal sessies van onze inleefateliers. Zo bieden we de scholen die tijdens de corona-crisis niet konden deelnemen, een extra plaats. 

Om deze piekperiode in de werking op te vangen, zoeken we voor de periode half september tot aan de kerstvakantie een zevental tijdelijke medewerkers voor de begeleiding van klasgroepen van het basisonderwijs in onze inleefateliers in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Roeselare.

 

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Studio Globo werkt samen met leerkrachten om het mondiaal en intercultureel leren te bevorderen in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu, en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld, daar is het bij Studio Globo om te doen.

taken

 • Onthaal van de klasgroepen en praktische organisatie van de sessies in het inleefatelier (o.a. klaarzetten en opruim van de inleefruimte).
 • Begeleiding van de sessies in één van deze inleefateliers:
  • Wonen & leven in Peru, in Antwerpen
  • Wonen & leven in Congo, in Antwerpen
  • Wonen op het Dak, in Antwerpen
  • Wonen op het Dak, in Brussel
  • Achter de Muur, in Hasselt
  • Wonen & leven in Guatemala, in Gent
  • De SuperWereldMol, in Gent
  • Wonen & leven in India, in Roeselare
  • Achter de Muur, in Roeselare
 • Deelnemen aan de scenariobesprekingen van het inleefatelier dat je begeleidt.

profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Je hebt de nodige pedagogische kwaliteiten: je hebt feeling voor het werken met kinderen in onderwijsverband; je kunt je mondeling correct en duidelijk uitdrukken op het niveau van de doelgroep.
 • Je streeft naar een genuanceerde kijk, open houding en engagement tegenover mensen van een andere cultuur in onze eigen samenleving en wereldwijd.  
 • Je herkent je in de visie van Studio Globo. 
 • Je hebt interesse voor of ervaring met één van de betreffende landen en/of de thema’s diversiteit en gelijke kansen 
 • Je kunt zelfstandig werken en samenwerken in teamverband. 
 • Je werkt nauwkeurig voor bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Je woont in de buurt van het educatief centrum waar je zal begeleiden. 

bijzonderheden

 • Contract van bepaalde duur: van 14 september tot 18 december 2020.
 • Volgende deeltijdse functies staan open, onder voorbehoud van evoluties in de reserveringen:
  • 1 begeleider van 50% tewerkstelling in Studio Globo Antwerpen
  • 1 begeleider van 35% tewerkstelling in Studio Globo Brussel
  • 2 begeleiders van 35% à 50% tewerkstelling in Studio Globo Hasselt
  • 2 begeleiders van 35 à 50% tewerkstelling in Studio Globo Gent
  • 1 begeleider van 50% tewerkstelling in Studio Globo Roeselare
 • Loon volgens het gangbare barema voor animator (MV2) in de sociaal-culturele sector (PC 329.1). 
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,…) 

Voor vragen ivm de taken, kan je e-mailen naar annegreet.poelman@studioglobo.be, maar dit enkel tussen 10 en 14 augustus. Meer informatie over onze werking kan je ook vinden op www.studioglobo.be.

Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae via e-mail naar vacature@studioglobo.be. GELIEVE IN HET ONDERWERP VAN HET E-MAILBERICHT DUIDELIJK TE VERMELDEN VOOR WELKE REGIO (1) JE KANDIDEERT. 

Kandidaturen bereiken ons uiterlijk op zondag 16 augustus 2020.
Kandidaten die weerhouden worden, zullen op 21 augustus een uitnodiging ontvangen voor een selectiemoment dat eind augustus zal plaatsvinden.