Stafmedewerker Broederlijk Delen, ook verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband Broederlijk Delen en Studio Globo

Komend werkjaar wordt een nieuw meerjarenprogramma (2022-2026) voorbereid. Een stevige uitdaging. Ben jij iemand die van aanpakken weet? Waag dan zeker je kans.

Broederlijk Delen is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met 130 partnerorganisaties in 13 landen in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. 

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die samenwerkt met leerkrachten om het mondiaal en intercultureel leren te bevorderen in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel. 

Beide ngo’s hebben een gedecentraliseerde structuur in België met centra in Roeselare, Gent, Antwerpen, Hasselt, Mechelen en Brussel. 

Sinds 1997 werd een structureel samenwerkingsverband tussen Broederlijk Delen en Studio Globo uitgebouwd. Binnen een gedeelde visie, doelstellingen en strategie realiseert de samenwerking synergie op inhoudelijk vlak, maar eveneens op administratief en logistiek terrein.  

Om het samenwerkingsverband verder uit te bouwen, zoeken we een coördinator. Ongeveer 50% van je werktijd besteed je om mee vorm te geven  aan de langetermijnstrategie van het samenwerkingsverband. Je volgt de opmaak en uitvoering van het gemeenschappelijke DGD-programma op, formaliseert subsidiedossiers, rapportages en evaluaties die de toegang tot medefinanciering verzekeren. Voor deze opdracht rapporteer je aan de stuurgroep van het samenwerkingsverband waarvan beide directeurs deel uitmaken.  

Verder ben je als stafmedewerker Broederlijk Delen verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in de organisatie. Als kwaliteitsverantwoordelijke sta je in voor de ontwikkeling van Broederlijk Delen tot een toekomstgerichte en vernieuwende organisatie. Je tekent het kwaliteitsbeleid binnen Broederlijk Delen uit in nota’s, jaarlijkse actieplannen én daden en coördineert de kwaliteitsprocessen (+/- 30% van je werktijd). De overige staftijd wordt besteed aan het inhoudelijk ondersteunen van het directieteam en de directeur. 
Voor deze opdracht (50% Broederlijk Delen) rapporteer je rechtstreeks aan de directeur van Broederlijk Delen. 


Taakomschrijving

Programma-coördinator van het samenwerkingsverband Broederlijk Delen & Studio Globo (50%)
 • Je organiseert mee het strategisch proces met beide organisaties. Deze strategie moet resulteren in een gemeenschappelijk programma (beleidsplan) voor de subsidiërende overheid: DGD.
 • Je coördineert, in overleg met de organisaties en de verschillende diensten, de implementatie, voortgang en opvolging van het programma. 
 • Hiervoor draag je bij aan de optimalisatie van de monitoring- en evaluatiesystemen van beide organisaties. 
 • Je coördineert de jaarlijkse rapportage van het programma.
 • Je coördineert de externe evaluaties en onderzoeken van het programma. 
 • Je coördineert de transparantie-inspanningen over de uitvoering van het programma (o.m. jaarlijkse update van IATI).
 • Je draagt bij tot de optimalisatie van het  informatiemanagement- en kennisbeheer zodat de geleerde lessen binnen de organisaties en daarbuiten worden gedeeld en benut.
 • Je monitort processen en regelgeving die een impact hebben op de uitvoering van het programma (KB ontwikkelingssamenwerking, DGD-vereisten) en je zorgt ervoor dat het programma aan deze vereisten voldoet. Je volgt de uitwisseling hierover op sectorniveau op.
 • Je coördineert de stuurgroep die de uitvoering van het programma opvolgt.

Stafmedewerker Broederlijk Delen (50%)
 • In deze rol ben je zowel kwaliteitsveranderlijke voor Broederlijk Delen als inhoudelijke ondersteuner van het directieteam
 • Je tekent het kwaliteitsbeleid van de organisatie uit en optimaliseert de beheersinstrumenten.
 • Je volgt verschillende kwaliteitsprocessen op (procesbeheer, risicobeheer, opvolging resultaten en kwaliteitsverbetering) en coördineert overkoepelende verbeterprojecten.
 • Je draagt bij aan de optimalisatie van kennisbeheer en leerprocessen binnen de organisatie
 • Je coördineert de opvolging van de risico’s en de KPI’s. 
 • Je enthousiasmeert medewerkers omtrent verbeterprojecten en coacht de betrokken teams en diensten.
 • Je ondersteunt het directieteam door het voorbereiden van enkele inhoudelijke dossiers die de strategie van de organisatie kunnen versterken.
 •  

Profiel

 • Je kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen.
 • Je kan je herkennen in de visie en missie van Studio Globo. 
 • Je hebt relevante ervaring in de ngo-sector en bent geïnteresseerd in actuele ontwikkelingen/uitdagingen in de sector van ontwikkelingssamenwerking.
 • Je hebt ervaring met resultaatgericht project- en programmabeheer en je bent vertrouwd met PME-processen en instrumenten (logisch kader, outcome mapping, theory of change…)
 • Je hebt kennis van organisatiemanagement op operationeel en strategisch vlak. Je kan een organisatievisie vertalen naar een operationele werking. 
 • Je bent een vlotte communicator en netwerker, zowel intern als extern. 
 • Je kan zelfstandig werken, bent daarin proactief, pragmatisch en resultaatsgericht.
 • Je hebt coachende vaardigheden en je kunt mensen individueel, maar ook groepen en processen aansturen.
 • Je hebt een goede praktische kennis van de courante softwareprogramma’s.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans. Spaans is een pluspunt.
 • Ervaring met ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in het buitenland is een pluspunt.
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (mits compensatie).

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. Startdatum overeen te komen (zo snel als mogelijk).
 • Een boeiende en internationale werkomgeving
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de sociaal-culturele sector (PC 329.01)
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk, in de vorm van recuperatie
 • Plaats van tewerkstelling is Huidevettersstraat 165,  op wandelafstand van station Brussel Zuid.

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen ten laatste op 28 juni 2020 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs@broederlijkdelen.be.
Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Lieve Herijgers op het nummer 0479/90.93.81.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een praktische proef en interviews. De eindkandida(a)t(e) wordt gevraagd deel te nemen aan psychotechnische testen. Wij voorzien een zo snel mogelijke indiensttreding.


www.broederlijkdelen.be  
www.studioglobo.be

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).