Stafmedewerker Broederlijk Delen

Gezocht: Stafmedewerker Broederlijk Delen, ook verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband Broederlijk Delen en Studio Globo. Deeltijds vervangingscontract van bepaalde duur (m/v/x)  


Broederlijk Delen is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met 130 partnerorganisaties in 13 landen in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. 

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die  samen werkt met leerkrachten om het mondiaal en intercultureel leren te bevorderen in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. 

Sinds 1997 werd een structureel samenwerkingsverband tussen Broederlijk Delen en Studio Globo uitgebouwd.  Binnen een gedeelde visie, doelstellingen en strategie realiseert de samenwerking synergie op inhoudelijk  vlak, maar eveneens op administratief en  logistiek terrein.  

Voor het samenwerkingsverband zoeken we een tijdelijke coördinator a.i. in een deeltijdse tewerkstelling (vervanging zwagerschapsrust).Voor deze opdracht rapporteer je rechtstreeks aan beide directeurs. 


Taakomschrijving

 • Je coördineert en implementeert het eindevaluatie-proces van het lopende 5-jarenprogramma. Deze eindevaluatie wordt uitgevoerd door een extern consultancy-bureau en vindt plaats in alle landen waar we werkzaam zijn. 
 • Je draagt bij aan de optimalisatie van de monitoring- en evaluatiesystemen van beide organisaties 
 • Je bereidt de volgende fases in de implementatie van het nieuwe 5-jarenprogramma voor (bv. ontwikkelen van indicatorenfiches …)
 • Je coördineert de vragen die gesteld worden door DGD over het pas ingediende subsidiedossier.
 • Je coördineert en faciliteert de uitwerking van een bijgestuurd programmadossier als antwoord op een eerste beoordeling door DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking).
 • Je coördineert de stuurgroep die de uitvoering van het programma opvolgt.


Profiel

 • Je kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen.
 • Je kan je herkennen in de visie en missie van Studio Globo. 
 • Je hebt relevante ervaring in de ngo-sector en geïnteresseerd in actuele ontwikkelingen/uitdagingen in de sector van ontwikkelingssamenwerking.
 • Je hebt ervaring met resultaatgericht project- en programmabeheer en je bent vertrouwd met PME-processen en instrumenten (logisch kader, outcome mapping, evaluaties…)
 • Je bent een vlotte communicator en netwerker, zowel intern als extern. 
 • Je kan zelfstandig werken, bent daarin pro-actief, pragmatisch en resultaatsgericht.
 • Je hebt een goede praktische kennis van de courante softwareprogramma’s
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans. Spaans is een pluspunt
 • Ervaring met ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in het buitenland is een pluspunt
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (mits compensatie)


Aanbod

 • Een deeltijds contract (60 à 80% bespreekbaar) van bepaalde duur (september – december). Startdatum zo snel als mogelijk.
 • Een boeiende en internationale werkomgeving
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de sociaal-culturele sector (PC 329.01)
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk, in de vorm van recuperatie
 • Mogelijkheid van thuiswerk.
 • Plaats van tewerkstelling is Huidevettersstraat 165,  op wandelafstand van station Brussel Zuid. 


Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen ten laatste op 10 september 2021 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Lieve Herijgers via jobs@broederlijkdelen.be.
Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij  Lieve Herijgers op het nummer 0479/90.93.81.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een praktische proef en interviews. Wij voorzien een zo snel mogelijke indiensttreding.

www.broederlijkdelen.be  
www.studioglobo.be

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).