Educatief projectcoördinator voor nieuw belevingsatelier in Hasselt

Studio Globo werft een deeltijdse projectcoördinator aan voor het opstarten en uitwerken van een nieuw belevingsatelier voor jongeren van de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Het speelt in op de thema’s eerlijke handel, duurzame productie en consumptie en internationale solidariteit. Het project loopt tot eind 2024 en we ambiëren het nadien te verlengen. Dit project loopt in samenwerking met Oxfam Wereldwinkels en de dienst Gelijke kansen van de Stad Hasselt.

 

Studio Globo – werk aan de wereld in je klas
Studio Globo wil in het Nederlandstalige onderwijs bijdragen tot het bevorderen van mondiale solidariteit via een praktijkgericht vormingsaanbod, gebaseerd op aantrekkelijke leermiddelen. Vanuit educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare werkt Studio Globo samen met leerkrachten om verbondenheid en solidariteit te stimuleren bij kinderen en jongeren.

Oxfam
Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede en ongelijkheid. In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering. Oxfam België zet zich in door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten, educatieve projecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels en 8000 vrijwilligers zet Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale economie in België.


opdracht

 • Coördineren van de opstart en uitwerking van een belevingsatelier rond eerlijke handel in Hasselt.
 • Actief meewerken aan de educatieve uitwerking en vormgeving van dit creatieve belevingsatelier voor jongeren van de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs.
 • Coördineren van een projectgroep met medewerkers van beide organisaties, diverse stakeholders, leerkrachten en vrijwilligers.
 • Dagelijkse coördinatie en organisatie van de werking van het belevingsatelier en het opnemen van daarbij behorende voorbereidende en ondersteunende taken: praktische organisatie, werkplanning, projectadministratie, contacten met scholen, opleiden en coachen van begeleiders.
 • In een tweede fase: begeleiden van educatieve workshops in het belevingsatelier voor jongeren. 
 • Uitbouwen en onderhouden van een netwerk met secundaire scholen in Hasselt en Limburg.

profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Je herkent je in de visie en missie van Studio Globo & Oxfam. Je straalt een genuanceerde kijk, open houding en engagement uit t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Je hebt affiniteit met of hebt interesse in de thema’s eerlijke handel, verantwoorde productie en consumptie en internationale solidariteit.
 • Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden: je bent een kei in projectplanning en projectmanagement.
 • Je kan zeer zelfstandig je eigen taken plannen en opnemen en tegelijk ook vlot samenwerken en overleggen in teamverband.
 • Je legt vlot contacten en kan netwerken.
 • Ervaring hebben in educatief werk is een must. Als dat in het onderwijs is: een meerwaarde.
 • Je beschikt over didactische/pedagogische kwaliteiten: je bent vertrouwd met de doelgroep van 15-18 jarigen (2e en 3e graad secundair onderwijs). Je drukt je mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uit op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Je bent thuis in relevante referentiekaders voor het secundair onderwijs: eindtermen, leerplannen,…
 • Ervaring met digitale (educatieve) tools, augmented of virtual reality (VR), theatermethodieken en andere werkvormen gericht op ervaren en beleven, strekt tot aanbeveling.
 • Je werkt nauwkeurig voor bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Je beschikt over informaticavaardigheden op gebruikersniveau.
 • Talenkennis: Frans en Engels is een pluspunt.
 • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen voor vergaderingen en werkgroepen (in Limburg en Brussel) en naar scholen in heel Limburg. Verplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer. Beschikken over een rijbewijs B is nuttig.

bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs).
 • Of anders komt men rechtstreeks in contractuele dienst, met loon in barema B1b van de sociaal-culturele sector (PC 329.1) en overname van relevante anciënniteit.
 • Deeltijdse tewerkstelling (50% van 38-urige werkweek), in een contract van bepaalde duur tot 31-12-2024. Mogelijkheid tot verderzetting wordt onderzocht.
 • Indiensttreding vanaf 15 november 2021.
 • Standplaatsen: Schoolstraat 40 te Hasselt en Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (beide op wandelafstand van treinstation). 
 • Vergaderingen vinden plaats in Hasselt, bij Studio Globo of bij Oxfam-Wereldwinkel Hasselt.
 • Verplaatsingen worden volledig terugbetaald (voor woon/werk-verplaatsing tot 100%, indien met openbaar vervoer).
 • Voor dienstverplaatsingen - indien ze niet met openbaar vervoer kunnen gebeuren - stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Werktijden: ong. 08:45u – 17:00u. (glijdend); avond- en weekendwerk is beperkt en met recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…) 


Voor meer informatie over de concrete taken, kan je contact opnemen met teamcoördinator Katrien D’Hooghe via katrien.dhooghe@studioglobo.be of 02 526 10 98.
Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, via e-mail naar vacature@studioglobo.be. 
Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00u. op ma. 18 oktober 2021. Daarna volgt bericht of men wordt uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke selectieproef die zal plaatsvinden op donderdag 21 oktober 2021 (in de vooravond en online) en vervolgens voor een selectiegesprek op woensdag 27 oktober 2021 in Brussel.