Lesgeven in grootstedelijke context

U bent hier

Workshop

Lesgeven in grootstedelijke context

Studio Globo wil studenten graag voorbereiden op hun rol in de wereld. We willen onze expertise over werken aan de wereld in de klas met hen delen. Speciaal voor studenten BALO & BAKO heeft Studio Globo ervaringsgerichte, praktische vormingsdagen ontwikkeld om studenten: 

  • positief te leren omgaan met de diversiteit en (on)gelijke kansen in elke klas 
  • concrete werkvormen en leermiddelen interactief te laten verkennen 
  • hun blik op de wereld te verruimen 
  • enthousiast te maken over hoe ze de wereld in de klas kunnen brengen
  • te laten werken aan hun competenties om te groeien in betrokkenheid en solidariteit

Tijdens deze vormingsdag ervaren studenten hoe zij als leerkracht positief kunnen omgaan met diversiteit in en buiten hun klas. In de voormiddag krijgen ze theoretische inzichten mee die relevant zijn om de leefwereld van kinderen binnen een grootstedelijke context beter te begrijpen. Ook staan we stil bij beeldvormingsmechanismen en vooroordelen. Daarna maken de studenten actief kennis met de superdiverse realiteit van Brussel. Ze bezoeken in kleine groepjes verschillende Brusselse wijken aan de hand van een wandelgids met fotozoektocht en opdrachten. Per aangeduide markering op de kaart daagt een opdracht hen uit in contact te treden met de omgeving. De studenten eten in een sociaal restaurant, bezoeken een sociaal-culturele wijkorganisatie én een lagere school, waar ze kennis zullen maken met verschillende Brusselaars. 

We vertrekken vanuit de dagelijkse realiteit van kinderen en jongeren. Vooraf is er ruimte om vragen te stellen, na de wandeling volgt een stevige terugkoppeling en een stellingenspel. We reflecteren samen over diversiteit, discriminatie, kansarmoede, vervuiling enzovoort. 

Door deze vorming verruimen toekomstige leerkrachten hun kennis en ervaringen met een stedelijke samenleving en met superdiversiteit, om zo beter te kunnen inspelen op hun leerlingen. 

Praktisch 

  • duur: een volledige dag
  • prijs: 26 euro per student (lesmateriaal + vormingsdag)

Meer info en hoe je moet boeken, vind je in het bijgevoegde document onderaan deze pagina. 

Bijhorend materiaal

Gerelateerde items

Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Didactisch materiaal

Kenmerken

Aantal deelnemers 
maximaal 30
Locatie 

Ik was enorm betrokken bij alles wat Studio Globo me verteld heeft die dag. Het heeft me overtuigd om buitenlandse stage te doen!

Bachelorstudente kleuteronderwijs HoWest Brugge - na deelname aan de workshop 'Mondiaal Leren'