Vacatures

Twee teamhoofden voor de werking basisonderwijs

Online sinds 03-04-2018

Studio Globo zoekt twee teamhoofden voor haar werking basisonderwijs

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Studio Globo werkt samen met leerkrachten om het mondiaal en intercultureel leren te bevorderen in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu, en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld, daar is het Studio Globo om te doen.

Studio Globo zoekt twee voltijdse Teamhoofden voor haar werking basisonderwijs. Zij werken mee in het nationale beleidsteam van Studio Globo en zijn zo medeverantwoordelijk voor het operationele beleid van Studio Globo in het samenwerkingsverband met Broederlijk Delen.

De twee teamhoofden vormen een duo dat in nauwe samenwerking het Team BaO leidt met (regionaal afgebakende) verdeling van de lijnverantwoordelijkheid, elk voor ongeveer vijftien medewerkers. In complementariteit met het andere teamhoofd neemt elk een gedeelte van de transversale thematische verantwoordelijkheden voor de werking op.

Taken

 1. Meewerken in het beleidsteam van Studio Globo en vanuit dit team de verbinding maken met het team basisonderwijs.
 2. Verantwoordelijkheid opnemen voor één van de twee werkvelden van de werking basisonderwijs: ofwel de begeleide werkvormen (o.a. inleefateliers) ofwel het vormingsaanbod (voor leerkrachten in functie en in opleiding): coördinatie van het inhoudelijke beleid en werkgroepen, meerjarenplanning, vernieuwingsprocessen, …
 3. Werkorganisatie team basisonderwijs: teamoverleg, jaarplanning, taakverdeling.
 4. Medeverantwoordelijkheid opnemen i.v.m. financiën en subsidies (input en bijdragen voor rapportering en subsidiedossiers, werkingsbudget opstellen en opvolgen, aankopen, nazicht facturatie, …).
 5. Medewerkersbeleid t.av. 15-tal teamleden (werkgeversvertegenwoordiger, werkopvolging en coaching, begeleiding, VTO-beleid, inschakelen vrijwilligers, …).
 6. Aansturen van taken op 2 of 3 lokale werkplekken (volgens regionale verdeling): kader voor het lokaal werkplekoverleg en lokale vrijwilligersinzet (beleid), externe relaties op regionaal niveau, promotie, vertegenwoordigingen.

Profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Enkele jaren ervaring in educatief werk. Het is een meerwaarde als dat in onderwijs is. Het belang van educatie kennen en kunnen behartigen.
 • Vertrouwd zijn met de sector (ontwikkelingssamenwerking, mondiale vorming, intercultureel onderwijs, diversiteit) is een meerwaarde.
 • Zich in de visie en missie van Studio Globo herkennen. Genuanceerde kijk, open houding en engagement tegenover mensen van een andere cultuur.
 • De strategische planning van Studio Globo in het samenwerkingsverband Komyuniti mee vorm kunnen geven en loyaal de samenwerking met Broederlijk Delen kunnen realiseren. Mee vorm geven aan de eigentijdse vertaling van de christelijke inspiratie van de organisatie en het samenwerkingsverband.
 • Zich willen engageren binnen de kaders die het bestuur uittekent. Goed op vlak van interne en externe communicatie en brugfiguur worden tussen het eigen team en het beleidsteam/bestuur.
 • Zelfstandig de eigen taken plannen en opnemen.
 • De belangen van de organisatie behartigen en verdedigen. Kunnen netwerken en relaties kunnen opbouwen met relevante actoren.
 • Stressbestendig, deadlines kunnen hanteren en waar nodig een tandje kunnen bijsteken.
 • Discreet met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan.
 • Flexibel de aanwezigheid kunnen verdelen over de werkplekken en het nationaal secretariaat.
 • Organisatorische, analytische en administratieve kwaliteiten: sterk in planning en opvolging; zin voor professionaliteit in de klantenrelaties.
 • Kunnen overleggen, coachen, stimuleren en sturen.
 • Visie kunnen ontwikkelen voor de werking basisonderwijs.
 • Ervaring hebben in het begeleiden van inleefateliers of het geven van vorming aan volwassenen (of bereid zijn deze nog op te doen).
 • Pedagogische achtergrond en motivatie voor de unieke methode van inleefateliers kunnen uitdiepen en motiveren.
 • Een actueel beeld hebben van de relevante referentiekaders in het onderwijs: ontwikkelingsdoelen en eindtermen, leerplannen, …
 • Didactische/pedagogische kwaliteiten: competent m.b.t. didactiek basisonderwijs, zich mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uitdrukken op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Informaticavaardigheden op gebruikersniveau.
 • Nauwkeurig kunnen werken voor bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B; bereid zijn tot verplaatsingen in heel Vlaanderen en Brussel, bij voorkeur met het openbaar vervoer.
 • Talenkennis (Engels, Frans) is nuttig.
 • In staat om te reflecteren over de werking van Studio Globo, de werking van het team BaO en de wijze waarop de eigen opdracht wordt aangepakt.

Bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs).
 • Voltijdse tewerkstelling (38-urige werkweek) in een contract van onbepaalde duur (start per 1 september 2018).
 • Loonbarema B1a+: in lijn met barema’s sociaal-culturele sector (PC 329.1) en bijkomende vergoeding.
 • Normale werkplekken:
   • voor Teamhoofd A: Roeselare, Gent en Brussel
   • voor Teamhoofd B: Antwerpen, Hasselt en Brussel
 • Verplaatsingen: volledig terugbetaald + regeling om werk tijdens verplaatsingen te faciliteren.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend) - avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…) 

Voor informatie kan men contact opnemen met Piet Spanhove op tel.: 02 526 10 90. Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel of via e-mail: vacature@studioglobo.be. Gelieve duidelijk aan te geven welke regionale keuze u wenst te maken. Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 12.00 uur op 30 april 2018. Enkele dagen daarna volgt bericht of men wordt uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke selectieproef op 8 mei 2018 (vooravond in Brussel). Daarna volgt een selectiegesprek (medio mei). De eindkandidaat wordt eveneens gevraagd deel te nemen aan psychosociale testen.

Voeg je CV en/of sollicitatiebrief toe
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt.