Vacatures

Educatieve medewerker (50%) - Antwerpen

Online sinds 09-05-2019

Studio Globo zoekt een educatieve medewerker (50%) voor Team Basisonderwijs, werkplek Antwerpen

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Studio Globo werkt samen met leerkrachten om het mondiaal en intercultureel leren te bevorderen in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu, en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld, daar is het Studio Globo om te doen.

Studio Globo zoekt een educatieve medewerker met een halftijdse opdracht (50 %) voor het team Basisonderwijs op de werkplek Antwerpen.

taken

 • Begeleiden van de educatieve programma’s voor leerlingen van het basisonderwijs: inleefateliers voor klasgroepen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar: Wonen op het Dak, Wonen en leven in Peru, Wonen en leven in Congo, alsook een bijbehorende buurtwandeling. Het (tijdelijk) mee begeleiden van het mobiele inleefatelier Expeditie WareWare voor klasgroepen van de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar behoort ook tot het takenpakket.
 • Uitwerken en begeleiden van vormingssessies voor leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding.
 • Opnemen van alle voorbereidende en ondersteunende taken van bovenstaande programma’s: scenariobesprekingen, praktische organisatie, administratie, contacten met partnerorganisaties, opvolging van de voorbereiding en nawerking, controle van de lesmaterialen, opruimen van het decor,…
 • Meewerken aan werk- en projectgroepen voor de uitwerking, promotie en uitlening van lespakketten en didactische koffers.
 • Deelname aan projectgroepen voor diverse occasionele educatieve projecten.
 • Taken eigen aan de werkplek (bv. EHBO, preventie,…)

profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Reeds ervaring hebben in educatief werk is een pluspunt. Als dat in onderwijs is: een meerwaarde.
 • Zich in de visie en missie herkennen van Studio Globo en Komyuniti (Komyuniti is ons samenwerkingsverband met Broederlijk Delen). Een genuanceerde kijk, open houding en engagement nastreven t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Een actueel beeld hebben van de relevante referentiekaders in het onderwijs: ontwikkelingsdoelen en eindtermen, leerplannen,…
 • Didactische/pedagogische kwaliteiten: vertrouwd zijn met de doelgroep van 9-12-jarigen (2e/3e graad) en bij voorkeur ook 5-8-jarigen (oudste kleuters en 1e graad) of een gelijkwaardige ervaring in educatief werk voor deze doelgroepen in een onderwijscontext; competent m.b.t. didactiek basisonderwijs, zich mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uitdrukken op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Affiniteit hebben met of bereid zijn om zich in te werken in onze thema’s (genuanceerde beeldvorming, diversiteit en gelijke kansen, wereldwijde verbondenheid en duurzame ontwikkeling, armoede en sociale uitsluiting, Peru, Congo,…).
 • Over organisatorische vaardigheden beschikken, zelfstandig kunnen werken en tegelijk vlot functioneren in teamverband.
 • Nauwkeurig kunnen werken voor bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Informaticavaardigheden op gebruikersniveau.
 • Talenkennis (Frans, Spaans, Engels) is een pluspunt.
 • Bereid zijn zich te verplaatsen voor vergaderingen en werkgroepen.
 • Bij voorkeur: beschikken over een rijbewijs B en een wagen. Bereid zijn zich te verplaatsen naar de locaties in Vlaanderen waar het mobiele inleefatelier Expeditie WareWare zal worden opgesteld.

bijzonderheden en voorwaarden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs is een detachering (verlof wegens opdracht) mogelijk, met voortzetting van loon en anciënniteit in het onderwijs.
 • Ingeval van loondienst bij Studio Globo is het loon volgens de gangbare barema’s in de sociaal-culturele sector (PC 329.01): tijdens een inwerkperiode het barema MV2 en daarna B1c (educatief medewerker).
 • Tewerkstellingspercentage: deeltijdse opdracht (50%), 19 u per week.
 • Contract voorlopig voor 1 schooljaar (met perspectief op verderzetting), met indiensttreding op 1 september 2019.
 • Normale werkplek is Studio Globo in Antwerpen.
 • Occasionele verplaatsingen naar Brussel. Voor de begeleiding bij het mobiel inleefatelier Expeditie WareWare zijn (tijdelijk) ook verplaatsingen naar andere locaties in Vlaanderen vereist.
 • Verplaatsingskosten worden terugbetaald (volledig ingeval openbaar vervoer).
 • Werktijden: ong. 8.45 u – 17.00 u (glijdend). Avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,…).

Voor meer informatie over het takenpakket kan u telefonisch contact opnemen met Saar Roosen, teamhoofd Basisonderwijs (tel.: 02 520 05 30). 

Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel of via e-mail: vacature@studioglobo.be

Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10.00 u op 21 mei 2019. Daarna wordt u verwittigd of u wordt uitgenodigd voor deelname aan een selectieproef op 27 mei 2019 (in de vooravond) en vervolgens voor een selectiegesprek op 3 juni 2019 (in de vooravond).

 

 
1 Start 2 Complete
Voeg je CV en/of sollicitatiebrief toe
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt.