Climate Challenge @ School

U bent hier

Project

Climate Challenge @ School

Na twee Climate Challenge Conferenties in het Europees parlement, organiseerden heel wat scholen de voorbije twee jaar een klimaattop op hun eigen school. De leerlingen leefden zich in in de rol van een land in de internationale klimaatonderhandelingen.

Wil je je eigen klimaatconferentie op school organiseren? Neem dan deel aan ons traject Climate Challenge@school voor de derde graad secundair onderwijs! Na een vorming voor de deelnemende leerkrachten, organiseren we samen met jullie de Climate Challenge Conference.

Climate challenge@school in het kort

De leerlingen vertegenwoordigen een land in de klimaatonderhandelingen en debatteren over drie resoluties (wetsvoorstellen). We proberen leerlingen met deze werkvorm inzicht te geven in de klimaatproblematiek, de uitdagingen op internationaal niveau om tot een klimaatakkoord te komen en het omgaan met verschillende standpunten en belangen van de landen in de klimaatonderhandelingen.

Werkvorm

Verschillende groepjes leerlingen vertegenwoordigen elk een land. Hun land maakt deel uit van een van de vijf grote machtsblokken binnen de klimaatonderhandelingen (geïndustrialiseerde landen die maatregelen willen nemen voor het klimaat, geïndustrialiseerde landen die weinig of geen maatregelen willen nemen voor het klimaat, opec-landen, ontwikkelingslanden en groeilanden). 

Er zijn drie resoluties (thema CO2-reductie, thema voeding, thema wereldwijd klimaatfonds) die besproken worden en waar de landen tot één gemeenschappelijk voorstel moeten komen, en die dan uiteindelijk gestemd worden.

Dit educatief traject past o.a. in de lessen aardrijkskunde, natuurwetenschappen, Nederlands en beoogt ook de realisatie van verschillende VOETEN.

Praktisch

  • Voorbereiding leerkrachten: bij dit traject hoort een nascholing en praktische voorbereiding voor leerkrachten. 

  • Voorbereiding leerlingen: na de opleiding kan de leerkracht aan de slag met de klas. De leerlingen worden verdeeld in groepjes en elk groepje vertegenwoordigt een land. Er zijn landenfiches beschikbaar voor elk land, die de leerlingen helpen om de conferentie voor te bereiden. Om de leerlingen voor te bereiden zijn er min. 2 lesuren en max. 4 lesuren nodig.

  • Conferentie op school: hiervoor zijn 4 lesuren nodig. Twee begeleiders van Studio Globo leiden de dag in goede banen, zitten de conferentie voor en begeleiden de leerlingen.  

Info & boekingen

"Zelf vind ik de klimaatconferentie een zeer boeiend middel om de opgedane kennis en vaardigheden ‘vast’ te zetten. De vele positieve reacties van de leerlingen bewijzen dat ook. Bij het naar voren brengen van de resoluties was er dit schooljaar zelfs een jongen bij die normaal niet durft spreken voor zo een grote groep. Super is dat! Mijn klassen die niet hebben kunnen meedoen, hebben spijt. Ik doe met hen nu een miniversie."

Peggy De Bruyn, leerkracht Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas 

Dit project is gerealiseerd in samenwerking met WWF. Met de financiële steun van de Federale Overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. 

Bijhorend materiaal

Gerelateerde items

Logo Climate Challenge
Lesmateriaal
climate challenge logo
Nascholing

Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Kenmerken

Mijn klassen die niet hebben kunnen meedoen aan Climate Challenge @ School, hebben spijt. Ik doe met hen nu een miniversie.

Peggy De Bruyn, leerkracht Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas