Nieuws

We kregen 30 leerkrachten op bezoek voor een vorming in het kader van Climate Challenge @ school, een fijn project waarbij verschillende leerlingen samen met ons naar de klimaatconferentie in Parijs trekken eind november.
Onze educatieve medewerkers gaan ook naar secundaire scholen om er rond allerlei thema's te werken met de leerkrachten, bijvoorbeeld op een studiedag.
Op 24 september leidden we een nieuwe lichting enthousiaste workshopbegeleiders op. Zij zullen binnenkort over heel Vlaanderen workshops voor het secundair onderwijs begeleiden.
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo bezocht vandaag onze inleefateliers Guatemala en SuperWereldMol in Gent.
"Heel erg bedankt voor de ontzettend boeiende dag die jullie ons aangeboden hebben. Verrijkend op vele vlakken!" Onze studiedag over lesgeven in een diverse klas viel in de smaak!

Pagina's