Duurzame solidariteitsacties op school

U bent hier

Nascholing

Duurzame solidariteitsacties op school

In deze nascholing vertrekken we van de actietoolkit MIK@DOE

MIK@DOE is een lespakket voor de lagere school waarbij de didactische principes van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) gebruikt worden om in de klas of op school aan de slag te gaan met solidariteitsacties. 

Scholen nemen elk jaar enthousiast deel aan heel wat solidariteitsacties of –projecten: Dikketruiendag, Saved by the Bell, Wereldwaterdag, Broederlijk Delencampagne, … Voor leerlingen lijken deze acties los te staan van elkaar. Wie dieper graaft, merkt echter dat er een rode draad is die al deze acties met elkaar verbindt: allemaal dragen ze op één of andere manier bij tot een duurzame(re) wereld. 

In deze nascholing gebruiken we de methodieken van MIK@DOE om met het schoolteam na te denken over solidariteitsacties op school. Via een stappenplan komen we tot een geïntegreerde schoolvisie op solidariteitsacties waarbij participatie door leerlingen en/of ouders een belangrijk element is. 

Daarnaast bekijken we hoe je aan dan hand van technieken uit EDO in de klas aan de slag kunt gaan met solidariteitsacties. Met een set mikadostokjes, animatiefilmpjes en interactieve lesimpulsen breng je leerlingen het inzicht bij over duurzaamheid. Via de toolkit kunnen leerlingen hun kennis ook inzetten om zelf een duurzame actie op poten te zetten. 

Voor wie? 

  • schoolteams basisonderwijs
  • schoolteams lager onderwijs 

Duur

  • 1 dagdeel 

Prijs schooljaar 2019-2020

  • 320 euro per schoolteam (per dagdeel)

Inschrijven in Antwerpen

Inschrijven in Brussel 

Inschrijven in Gent

Inschrijven in Hasselt 

Inschrijven in Roeselare


We kunnen deze nascholing ook bij jullie op school geven. Neem daarvoor contact op met de dichtstbijzijnde afdeling uit de lijst hierboven. 

Bijhorend materiaal

Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Didactisch materiaal

Kenmerken

De authentieke begeleiding van Studio Globo bood ons team een sterke basis om verder te bouwen en nieuwe, concrete stappen te zetten voor een meer duurzame school. 

Wim Bourguinon, Don Bosco Halle