Actuales - Oost-Congo: van oorlog naar vrede

U bent hier

Lesmateriaal

Actuales - Oost-Congo: van oorlog naar vrede

-De downloadbare documenten en links vind je onder 'bijhorend materiaal' onderaan.-

Deze actuales werd herwerkt en geactualiseerd in het kader van de Vlaamse Vredesweek 2016. 

Al meer dan 20 jaar is het onveilig in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Af en toe escaleert de situatie tot een open oorlog. De bevolking in Oost-Congo wil eindelijk in vrede leven. Zonder geweld. Het feit dat de Congolese overheid noch de internationale gemeenschap erin slaagt de bevolking te beschermen in Oost-Congo is een van de beweegredenen voor jongeren om zich te verenigen in burgerbewegingen. Die bewegingen, zoals Lucha uit Goma, komen geweldloos op voor veiligheid, inspraak en sociale rechtvaardigheid. Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen versterkten tijdens de Vlaamse Vredesweek 2016 de stem van deze geweldloze jonge activisten.

In 2016 ijveren de burgerbewegingen voor eerlijke verkiezingen. Eind dit jaar loopt de termijn van president Kabila af. Grondwettelijk moeten nu verkiezingen worden georganiseerd die tot een vreedzame machtswissel moeten leiden. Kabila probeert echter aan de macht te blijven door de verkiezingen uit te stellen. Vorige verkiezingsperiodes zorgden telkens voor meer geweld in Oost-Congo.

Wat ligt aan de basis van het conflict? Welke gevolgen heeft dit voor het dagelijkse leven in Congo? Hoe vrede brengen in de regio? 

In deze les maken leerlingen kennis met de figuur Bosco Ntaganda (the Terminator), een notoir ex-rebellenleider die momenteel voor het Internationaal Strafhof in Den Haag verschijnt. Op basis van zijn verhaal worden de typische kenmerken van het conflict en de impact op het dagelijkse leven in Oost-Congo uitgespit. De negatieve spiraal van geweld en armoede doorbreken blijkt dé uitdaging voor deze regio. Welke actoren kunnen timmeren aan de (lange) weg naar vrede en wat te denken van het huidige vredesakkoord? Moeilijke vragen waar we samen met de leerlingen over willen nadenken. 

Deze les kwam tot stand in samenwerking met Pax Christi en Broederlijk Delen.

Bijhorend materiaal

Gerelateerde items

Actualessen
Lesmateriaal

Kenmerken

Land 

Ik heb jullie les bij de poster in 5 TSO gegeven. Een groot succes! Heel afwisselend, uitdagend, doet nadenken. Bedankt! 

Kay Lambrechts, Denise Grésiac-school Berchem