Aanbod Lager Onderwijs

Fotoset 

Een fotoset vertelt een verhaal van een kind in een zuiders land. Elke fotoset bevat meerdere grote foto’s en een handleiding voor de leerkracht. De verhalen bij de foto’s hebben vele raakvlakken met de leefwereld van kinderen hier. 

Inleefatelier 

Een inleefatelier is een traject met vier delen waarbij de klasleerkracht een cruciale rol speelt:

  • vorming voor de leerkracht
  • voorbereiding in de klas aan de hand van een lespakket van Studio Globo
  • inleefspel in een inleefruimte van Studio Globo, begeleid door professionele medewerkers
  • nawerking in de klas op basis van suggesties en materialen van Studio Globo

Centraal in het traject staan dus de inleefateliers. In indrukwekkende met een uitgewerkt scenario maken leerlingen kennis met de leefwereld van mensen in het Zuiden of worden ze gestimuleerd om actief om te gaan met de diversiteit en de uitdagingen van onze eigen samenleving.

De reservaties voor de inleefateliers gebeuren in juni voor het volgende schooljaar. Interesse? Neem dan bij voorkeur telefonisch contact op met Studio Globo in je buurt. 

Koffer 

Onze doe-, ontdek-, en speelkoffers bevatten een reeks authentieke voorwerpen, kleding, instrumenten, beeldmateriaal, ingrediënten, recepten, speelgoed, poppen … Aan de hand van de begeleidingssuggesties breng je met de koffer een andere cultuur tot leven.  

Elk voorwerp heeft zijn eigen verhaal. Voor kinderen kan het een concrete instap zijn om meer openheid en respect voor andere culturen los te weken en verwondering op te wekken voor de vindingrijkheid en levenskracht van mensen uit het Zuiden. Vanuit het verhaal achter de voorwerpen kan de verbondenheid met mensen wereldwijd groeien.

Lespakket 

Een lespakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een leerlingenboekje en een mediapakket met tal van didactische materialen. Een lespakket dient als voorbereidingsmateriaal voor een inleefatelier, maar vormt ook los van het atelier een volwaardig project.

Nascholing 

Studio Globo heeft een uitgebreid nascholingsaanbod. Er zijn vormingen en nascholingen voor leerkrachten apart en voor schoolteams. De nascholing speelt in op actuele thema’s, nieuwe materialen en de realiteit van de school.

Publicatie 

Ontdek onze publicaties die je zo kan gebruiken in je klas of om als (toekomstige) leerkracht de nodige achtergrond op te doen.

Wereldreis 

Wereldreis is een mondiaal maandblad dat bij de 11.11.11-wereldkalender hoort. Het staat vol kant-en-klaar lesmateriaal dat je de kans geeft om in één lesuur de wereld naar je klas te halen. Er zijn werkbladen per graad van het lager onderwijs, waarin een centrale figuur telkens je leerlingen mee op sleeptouw neemt. In Wereldreis staan leuke verhalen, oefeningen, liederen, receptjes, knutseltips… Je vindt bij elke Wereldreis ook vele digitale extra’s op deze website. 

Abonneren is makkelijk en kan per schooljaar of per kalenderjaar. Je betaalt per jaar en ontvangt dan maandelijks (behalve in juli – augustus) Wereldreis op jouw school. 

Workshop 

Een workshop van Studio Globo wordt steeds interactief opgevat. Voor het lager onderwijs geven we buurtwandelingen. Die kunnen apart geboekt worden of in combinatie met het inleefatelier Wonen op het Dak of Achter de Muur. Naast buurtwandelingen geeft Studio Globo ook andere, meestal tijdelijke of projectgebonden workshops.