Veelgestelde vragen

 Wat is de visie van Studio Globo?

Studio Globo ziet de wereld als een boeiend en veelkleurig geheel met heel wat mogelijkheden en kansen. Heel wat uitdagingen ook, want lang niet iedereen op deze aardbol komt tot zijn recht. Vanuit het geloof in de unieke waarde van elke mens streeft Studio Globo naar gelijke kansen voor iedereen en maakt, samen met vele bondgenoten, werk van duurzame ontwikkeling. In eigen samenleving en wereldwijd, want er is maar één wereld.

Studio Globo geeft impulsen om een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen te laten groeien. Dit is fundamenteel om te komen tot verbondenheid en solidariteit. Samen met leerkrachten en andere actoren stimuleert en ondersteunt Studio Globo leerprocessen. Dit gebeurt via een gevarieerd aanbod van vorming, begeleide werkvormen en leermiddelen, op maat van de verschillende doelgroepen.

Hier lees je meer over Studio Globo. 

Hoe kan ik Studio Globo bereiken?

Studio Globo is te bereiken via telefoon en e-mail op zes locaties. Deze locaties zitten in Antwerpen, Brussel, Brussel (centrale diensten, secundair onderwijs en redactie WaW), Gent, Roeselare en Hasselt

Voor wie zijn de materialen van Studio Globo bedoeld?

Voor het kleuteronderwijs bieden wij voorwerpenkoffersfotosets en het inleefatelier Expeditie WareWare aan. Voor het lager onderwijs hebben wij ook voorwerpenkoffers, inleefateliers, buurtwandelingen en verschillende publicaties, waaronder ons eigen tijdschrift ´WaW´.

Voor het secundair onderwijs maken wij lesmateriaal en workshops over klimaatverandering, voedselzekerheid en ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast geven wij ook vormingen aan leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding.

Waar worden de workshops voor het secundair onderwijs gegeven?

De workshops worden gegeven in je eigen school.

Hoeveel leerlingen kunnen er deelnemen? 

  • Aan een inleefatelier voor het lager onderwijs: dit is afhankelijk per inleefatelier. Je controleert dit best via onze website.
  • Aan een workshop voor het secundair: max. 25 leerlingen per klas. 

Waar worden de nascholingen gegeven?

Studio Globo geeft nascholing in haar eigen locaties en bij jou op school.

Hoe kan ik mijn klas inschrijven voor de inleefateliers?

Je kan enkel reserveren in de maand juni voor het volgende schooljaar. Inschrijven kan alleen telefonisch bij het atelier van je keuze:

Hoe bestel ik materialen?

Je kan materialen telefonisch of per e-mail bestellen bij alle locaties van Studio Globo.