Nieuws

Studio Globo werkt mee aan internationaal project

10-04-2018

Studio Globo partner in internationaal Erasmus+-project Citizen School

In september 2016 startte het project Citizen School: serious gaming for a better EuropeDit is een Europees project rond interculturaliteit, tolerantie en wederzijds respect. Het team secundair onderwijs van Studio Globo slaat hiervoor de handen in elkaar met Le Partenariat (Frankrijk), CityLink Haarlem-Mutare (Nederland), Artesis Plantijn Hogeschool (Antwerpen), Dundalk Institute of Technology (Ierland) en Instituto Superior Polytécnico Gaya (Portugal). Dit project drijft dan ook volledig op de sterke complementariteit en vruchtbare samenwerking tussen ngo's en hogescholen. 

Doel

Het doel van het project is de ontwikkeling van een serious game voor en door Europese jongeren. De uitdaging voor deze divers samengestelde studententeams? Een digitaal spel in elkaar boksen dat solidair wereldburgerschap doet ontluiken. Hogeschoolstudenten uit vier landen (België, Ierland, Polen en Portugal) gaven dan ook het beste van zichzelf tijdens twee intensieve uitwisselingen. 

Actueel

Uit een brede bevraging van leerlingen en leerkrachten uit alle partnerlanden bleek in het najaar van 2016 naar welk soort game en welke leerinstrumenten er vraag is. De actuele thema’s die duidelijk uit deze bevraging opborrelden waren gendergelijkheid, migratie, diversiteit, vluchtelingen en maatschappelijke actie. 

Intensieve uitwisseling in Antwerpen

Een eerste tiendaagse uitwisseling in Porto in februari 2017 resulteerde in drie creatieve spelconcepten, met als thema’s migratie, gender en sociale actie. In Antwerpen bouwden 34 studenten uit België, Ierland, Polen en Portugal hieraan verder, van 15 tot 26 maart 2018.  De zes teams waren internationaal en multidisciplinair, met studenten uit opleidingen zoals game development, toerisme, elektronica, IT, computerwetenschappen en opleidings- en onderwijswetenschappen. Op die manier kregen zij de unieke kans om een semi-professionele ervaring op te doen in het interdisciplinair samenwerken voor een concrete opdrachtgever, namelijk de ngo’s .  

Studio Globo trapte de tiendaagse op gang met een enthousiasmerende vorming over maatschappelijke verandering en sociale actie. Citylink zoomde in op gendergelijkwaardigheid en Le Partenariat gaf hen meer inzicht in het vluchtelingenvraagstuk. Studio Globo reikte vervolgens de CLIM-methodologie aan om van het groepswerk een sterke leerervaring te maken voor alle deelnemers. Elk team verdeelde de volgende rollen: teamcoördinator, woordvoerder, game ontwikkelaar en verantwoordelijken voor inhoud en grafische vormgeving. Met deze duidelijke taakverdeling functioneerden de teams autonoom en planden zij hun werk zelfstandig. Ze konden wel steeds terecht bij hun mentor voor eventuele ondersteuning. Ook konden ze een beroep doen op een technisch of inhoudelijk expert. 

Halverwege kregen de zes teams de kans om hun spel voor te stellen aan de coördinator van Studio Globo secundair. Vanuit haar jarenlange ervaring in het onderwijs gaf zij nuttige tips om de spelen waar nodig bij te sturen. Die waardevolle feedback namen de studenten ter harte. Op de laatste dag presenteerden de teams hun spelen voor een externe jury. Die stond voor een zeer zware opdracht, want alle ontwikkelde spelconcepten waren veelbelovend en aan elkaar gewaagd op het vlak van kwaliteit. 

Vervolg

Uiteindelijk kwam 'Tomorrow’s hope' als winnaar uit de bus. Dat spel over discriminatie en kansen die vluchtelingen ervaren in hun gastland zal nu nog verder uitgewerkt en verfijnd worden. Nadien zal het door de ngo's (Le Partenariat, CityLink en Studio Globo) gepromoot en verspreid worden in het secundair onderwijs.

 

Foto's: Dik Bol