Nieuws

Studio Globo on tour!

11-12-2017

Dit schooljaar willen we als Studio Globo expliciet tijd maken om een aantal scholen te bezoeken die ons kunnen inspireren, verwonderen, enthousiasmeren… 

In dat kader bezoeken we scholen die op één of andere manier werken aan een duurzame maatschappij, die inspelen op maatschappelijke verandering en tonen hoe alternatieven werken, initiatieven (op school of vanuit oudercomités) die ingaan tegen het gangbare economische denken. Kleine handelingen en keuzes die scholen maken, kunnen kinderen/ouders stimuleren om in te gaan tegen het mainstream economisch denken, en kunnen leerlingen stimuleren om te zien dat beter niet altijd méér betekent. 

Anderzijds zijn er ook scholen die kiezen voor een andere manier van lesgeven om samenwerking (in diversiteit) te bevorderen of die meer inzetten op de talenten van de leerlingen en die proberen te activeren. 

Ook scholen met een inspirerende brede schoolwerking behoren tot de mogelijkheid. Of scholen die een sterke werking hebben rond anderstalige nieuwkomers (initiatieven i.v.m. solidair wereldburgerschap). 

In Antwerpen bezochten we De Kleine Muze, ’t Speelscholeke, De Kameleon, De Bever. Wil je ons ook op de thee? Stuur ons een mail!