Nieuws

Studio Globo koopt circulair aan

13-06-2017

Samen met meer dan 130 andere deelnemende bedrijven en organisaties gaf Studio Globo vorige week de aftrap van de Green Deal ‘Circulair Aankopen’.

Deze Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu.

Verandering kopen

Het systeem van de circulaire economie richt zich op een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en een minimaal waardeverlies. Circulair aankopen is dan ook een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee. Het is een proces waarbij je ‘verandering koopt’, bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, door voor bio-gebaseerde of biologisch afbreekbare materialen te kiezen, door middelen en producten te poolen of te delen met andere organisaties of door het gebruiksgenot van een product te kopen in plaats van het product zelf.

Wat gaan wij doen?

Studio Globo ondertekende samen met ruim 85 aankopende organisaties en een 50-tal ondersteunende partijen (onderzoeksinstellingen, federaties…) en met de minister van Omgeving Joke Schauvliege de Green Deal Circulair Aankopen. De ondertekenaars van de Green Deal engageren zich om samen meer dan 150 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen juni 2019. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen. 

Door in te stappen in de Green Deal wil Studio Globo concreet werk maken van een duurzaam aankoopbeleid. We kunnen rekenen op de ondersteuning via het lerend netwerk om principiële keuzes ook in de praktijk te kunnen brengen. We engageren ons om gedurende de looptijd minstens twee pilootprojecten uit te voeren.

Meer weten?