Nieuws

Op ontdekking

25-01-2017

Ontdek de ontdekdoos!

In de Filippijnenkoffer staat de methodiek ontdekdozen centraal. Kenmerkend voor deze methodiek is de hoge betrokkenheid van de leerlingen. Het gebruik van ontdekdozen helpt de leerlingen om het dagelijks leven in een ander land of een andere cultuur te leren kennen. 

Wat is een ‘ontdekdoos’?

Met een ontdekdoos komt een stukje van de wereld binnen. Het is een doos vol voorwerpen waarmee de leerlingen zelf op ontdekking kunnen gaan. Ze bepalen hun eigen leerproces. De leerkracht observeert en stuurt bij waar nodig. Door onderzoeksvragen binnen te brengen stimuleert de leerkracht de leerlingen in hun onderzoek. Op deze manier leren ze heel wat zonder dat ze dit door hebben.

In de klas

Je kan als leerkracht aan de slag gaan om een ontdekdoos te maken rond eender welk thema: magneten, kleuren, zintuigen, … De methodiek leent zich er ook toe om het leven in een ander land te leren kennen. Belangrijk hierbij is dat je de kinderen de kans geeft om zelf op ontdekking te laten gaan  en pas daarna (als de kinderen al bezig zijn met hun onderzoek) een onderzoeksvraag binnen brengt.

De ontdekdozen in de Filippijnenkoffer

In de Filippijnen koffer zitten 5 ontdekdozen. In elke doos staat een voedingsmiddel centraal: rijst, vis, banaan, suiker en kokosnoot. De leerlingen krijgen in groepjes een voedingsdoos in handen en verdiepen zich hierin. 

Bij het openen van de doos komt er een schat van informatie op hen af. Dit is de fase van het zelfontdekkend leren. Ze gaan eerst op eigen initiatief en op eigen tempo de voorwerpen in de doos onder de loep nemen. Hierna brengt de leerkracht een onderzoeksvraag binnen. Deze vraag stimuleert de leerlingen het ingrediënt en de aanwezige voorwerpen optimaal te onderzoeken. Door het beantwoorden van de vraag gaan de leerlingen iets doen met de voorwerpen en gaat het verder dan alleen kijken. De leerkracht observeert het leerproces en stuurt bij wanneer nodig. 

Tijdens de experimenteerfase brengt de leerkracht een draaischijf en een envelop met opdrachten binnen. Het ontdekken gebeurt nu op een meer gerichte, gestuurde manier. De opdrachten op de draaischijf dienen ze stap voor stap te volgen. Er worden veel nieuwe ervaringen opgedaan en er wordt nieuwe kennis aangereikt. De leerkracht treedt nu op als begeleider van een proces, als organisator: extra uitleg geven bij opdrachten, extra materiaal aanreiken. 

Als de leerlingen de doos volledig hebben uitgespit, is het de bedoeling dat ze hun ervaringen met klasgenoten delen. Deze fase is belangrijk om tot fundamenteel leren te komen. De leerlingen zetten alle opgedane informatie om in eigen woorden. 

De Filippijnenkoffer ontlenen? 

Hier vind je alle info. 

 

Dit artikel verscheen het eerst in Wereldreis