Nieuws

Marieke in Guatemala

24-10-2016

Onze collega Marieke ging in oktober 2016 naar Guatemala op dienstreis voor de 'Encuentro de Alternativas'. Dat is een internationale ontmoeting waarbij meer dan zeventig deelnemers kennis uitwisselen en alternatieven onderzoeken voor het huidige economische model. 

II Encuentro de Alternativas in Guatemala

Drie jaar na de eerste conferentie over alternatieven in Lima, verzamelden we van 18 tot 28 oktober met 75 vertegenwoordigers van Broederlijk Delen en haar partnerorganisaties - waaronder dus Studio Globo - in Guatemala voor deel 2. We waren met een internationaal gezelschap uit België, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru en Rwanda. Zoveel deelnemers uit drie verschillende continenten, dat levert sowieso al een boeiende interculturele uitwisseling op. 

De encuentro bestond uit drie delen: 

  • De startdag waarop we kennis maakten met Guatemala en de geschiedenis van het land. (in Guatemala Stad)
  • Het inleefverblijf: de grote groep verspreidde zich over vijf verschillende inleefverblijven. Ik maakte zelf deel uit van het inleefverblijf over gendergerechtigheid. (De 5 inleefverblijven hadden plaats in de regio’s Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos en Huehuetenango)
  • De workshop waarin alle eigen ervaringen en die uit de inleefverblijven werden samengevat. (Quetzaltenango)

Het officieuze vierde gedeelte van de Encuentro is het optionele toeristische luik. (Tikal) 

Confrontatie

Marieke: "Zowel op de startdag als in het inleefverblijf over gender is het een harde confrontatie met de gewelddadige samenleving in Guatemala. Ik had daar vooraf over gelezen en over gehoord, maar dat valt niet te vergelijken met de confrontatie ter plaatse: de persoonlijke getuigenissen over geweld, onderdrukking, vernedering, vermoorde en vermiste familieleden. Als bezoeker of toerist in Guatemala merk je zelf niets van dit geweld. Ik heb mij nergens onveilig of bedreigd gevoeld. Het zijn de gesprekken met mensen die duidelijk maken dat vrede maar een relatief begrip is in Guatemala, ook al zijn we ondertussen al 20 jaar na het vredesakkoord van 1996. We zijn hier voor een internationale ontmoeting over alternatieven voor ontwikkeling, maar je kunt zo’n ontmoeting niet loskoppelen van de context en de omgeving waarin ze plaatsvindt. 

In de inleefverblijven maken de verschillende groepen kennis met de concrete alternatieven die vorm krijgen in Guatemala en die je ook kunt relateren aan alternatieven die in andere landen ontwikkeld worden. In het genderinleefverblijf komen de alternatieven die we bezoeken allemaal voort uit vrouwengroepen die proberen om de sociale en economische positie van vrouwen te verbeteren. Inspiratiebronnen daarbij zijn Mayatradities, het respect voor de Pachamama (moeder natuur) en het netwerk van het leven (la red de la vida). 

Na het inleefverblijf kwamen alle groepen opnieuw terug samen in Quetzaltenango voor de eigenlijke workshop, waar het de bedoeling was om alle ervaringen uit de inleefverblijven te bundelen, maar ook de expertise van de verschillende partners uit de verschillende landen. Dit werd visueel weergegeven in de galerijen van onze verblijfplaats die voor de gelegenheid waren omgetoverd tot tentoonstellingsruimte van alternatieven.

De workshop was een energetische bijeenkomst waar voldoende aandacht was voor symbolische en energetische momenten. De verschillende plenumbijeenkomsten waren door de twee voertalen en de grote massa mensen samen soms moeilijk te volgen, maar in kleine groepjes kon er productief gewerkt worden en bleek de talenkloof ook gemakkelijker te overbruggen. Ik heb prachtige staaltjes handen- en voetenwerk gezien om standpunten duidelijk te maken. Het geeft ook hoop dat taal en cultuur geen onoverbrugbare verschillen zijn tussen mensen, wanneer beide partijen een inspanning willen doen om de ander te begrijpen. 

Wat mij het meest zal bijblijven van deze Encuentro is dan ook de interculturele ervaring: zoveel mensen uit zoveel verschillende landen samen op een plek voor een gemeenschappelijk doel: een goed leven voor iedereen met respect voor de draagkracht van onze planeet. Een perfecte illustratie van het begrip duurzame ontwikkeling. 

Ik wil afsluiten met een hoopgevende quote van Aline uit Burkina Faso na ons bezoek aan Tikal: “Hadden ze mij vroeger gezegd dat ik ooit de Mayatempels in het echt zou zien; ik zou gezegd hebben: ‘hak mijn hoofd er maar af als dat ooit gebeurt’. Maar het feit dat ik die tempels nu toch echt heb gezien, toont voor mij aan dat écht àlles mogelijk is.” Een andere manier van leven, een ander economisch model is mogelijk en deze Encuentro was een aanzet om dit idee verder te verspreiden. Tout est possible.

Meer lezen? 

Een dag-na-dag verslag van de Encuentro vind je op de website van Broederlijk Delen. 

Marieke hield ook een blog bij met wat persoonlijkere stukjes.