Nieuws

Leerkracht aan het woord: Sofie De Backer

10-04-2018

Sofie De Backer is docent en opdrachthouder internationalisering aan de bacheloropleiding ‘Pedagogie van het Jonge Kind: opvoeding en coaching’ van de Gentse Arteveldehogeschool. 

Sofie: “De opleiding waarin ik lesgeef, leidt studenten op tot pedagogisch coaches die zowel werken met kinderen, jongeren en ouders, als met andere professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren. Tijdens hun opleiding ontdekken studenten alles over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze leren ouders begrijpen en ondersteunen bij de opvoeding. Daarnaast leren ze ook hoe je een team coacht en samenwerkt met partners. Onze afgestudeerden gaan aan de slag in allerhande organisaties, zoals bijvoorbeeld als animator binnen jeugd- en speelpleinwerk, begeleider in de kinder- of buitenschoolse opvang, gezinsondersteuner in opvoedingswinkels, enzovoort. Diversiteit en wereldburgerschap in het algemeen vinden wij heel belangrijk. In de eerste plaats omdat we ervan uitgaan dat onze studenten zelf een open blik op de wereld moeten hebben. Ze moeten kunnen omgaan met diversiteit. Anderzijds vinden we het belangrijk dat zij dat op hun beurt weer kunnen doorgeven: aan de kinderen en jongeren zelf of aan de volwassenen begeleiders. Zo schieten we twee keer raak: bij onze studenten zelf en bij de kinderen en volwassenen met wie ze werken. 

In het vak ‘Opvoeding en beleid in internationaal perspectief’ geven we tijdens het tweede jaar extra aandacht aan het bewustzijn over de systemen in de wereld. Wat je hier doet, kan effect hebben op mensen elders in de wereld. We willen mensen vormen die oog hebben voor diversiteit in onze samenleving en hoe je daarmee kan omgaan. Dat vak volgen onze studenten samen met 30 à 40 buitenlandse Erasmusstudenten: studenten van een hogeschool of universiteit in een ander Europees land, die daar leraar of pedagoog willen worden. Via die Erasmusstudenten worden ze al rechtstreeks geconfronteerd met de wereld. 

We zochten naar manieren om de studenten in contact te brengen met diversiteit. Ook om hen te tonen dat dat in kleine dingen kan zitten, dat het deel is van het normale leven. Je hoeft het niet speciaal te gaan zoeken. Zo kwamen we uit bij een aanbod van Studio Globo: Brussel beleven. Dit moest met die buitenlandse studenten erbij in het Engels gebeuren. We vroegen ook om Brusselse organisaties te kunnen bezoeken met een pedagogische inslag. Dat was allemaal geen probleem: Studio Globo paste haar bestaande programma vlot aan. Dit project hebben we nu al drie jaar gedaan, telkens met fijne reacties van de studenten. We merken dat studenten het leuk vinden dat ze in die pedagogische organisaties terechtkomen, maar dat ze eigenlijk het meeste geraakt worden door de onderdompeling in de Brusselse realiteit. De metro nemen in Brussel is voor hen soms al een belevenis. 

We hebben met een groepje studenten ook het Brusselse inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ bezocht. Zien hoe Studio Globo mondiale vorming aanpakt, inspireert de studenten om dat zelf toe te passen in de buitenschoolse opvang of waar ze ook terechtkomen. 

We doen dit project slechts met een deel van onze groep. De andere studenten zitten op dat moment in het buitenland. Die gaan daar een week meedraaien in een kinderdagverblijf of in een buitenschoolse opvangvoorziening. Als ze die ervaringen uitwisselen met de bevindingen van de studenten die bij Studio Globo zijn geweest, krijgen we een rijke mix van ervaringen. 

In samenwerking met heel wat andere organisaties, waaronder het asielcentrum in Sint-Niklaas en inburgeringscursussen hier in Gent, laten we onze studenten ook in gesprek gaan met ouders van een andere culturele achtergrond. De studenten bekijken de ouders als experts vanuit de vraag: hoe hebben jullie het aangepakt om midden in de opvoeding van jullie kinderen in een andere cultuur en in een heel andere samenleving terecht te komen? Ook daarover krijgen we heel positieve reacties, zowel van onze studenten als van de betrokken ouders. 

In het eerste jaar leggen we hen al uit wat we verstaan onder wereldburgerschap aan de hand van het Metroplan voor wereldburgers van Kleur Bekennen. In dat Metroplan komen verschillende lijnen samen: duurzaamheid, diversiteit, migratie, sociale ongelijkheid… Dat schema maakt de studenten meteen duidelijk dat ze niet tegelijkertijd met alles kunnen bezig zijn, en dat dat ook oké is. 

Dit jaar organiseerden we een politiek debat rond het thema kinderrechten. Dat vinden wij ook een heel belangrijk deel van wereldburgerschap: kritische zin en het gevoel hebben dat je een verschil kan maken. In dat debat kwam dat ook mooi naar voren: enerzijds omdat de studenten ervaren dat het over henzelf gaat, maar ook doordat hun inbreng voor de aanwezige politici soms vernieuwend was.  

Ook internationalisering behoort tot mijn opdracht: ik zorg ervoor dat onze studenten naar het buitenland kunnen gaan: als Erasmusstudent of voor een korte stage van een week ergens in Europa. Zo ervaren onze studenten aan den lijve de diversiteit: wat het is om als anderstalige student in een groep terecht te komen. Mijn collega’s zorgen ervoor dat studenten ook kunnen kiezen voor een mondiale praktijkverkenning: een stage in Gambia, Nepal, Ecuador…

 

Foto: Sofie De Backer (twitter

We zijn benieuwd naar hoe jij de wereld in je klas brengt! In deze reeks laten we telkens een leerkracht aan het woord. Mogen we jou interviewen? Laat het ons weten!