Nieuws

Leerkracht aan het woord: Niko Verbeeck

13-09-2017

Niko Verbeeck werkt sinds 1996 in Vrije Basisschool Bleydenberg waar hij momenteel les geeft in het zesde leerjaar. Duurzaamheid krijgt als thema al verschillende jaren aandacht in zijn lessen. Zo organiseert Niko al een tijd ruilbeurzen in zijn klas en gebruikt hij tijdens muzische vormingen zo veel mogelijk tweedehands materiaal. 

Twee jaar geleden stapte Niko mee in de werkgroep ‘Ik Deel’ om na te denken over hoe je met je hele schoolteam rond delen aan de slag kan. De uitkomst hiervan zijn onder meer 6 themafiches met lesideeën rond delen; de thema’s boeken, cadeaus, fietsen, ICT, kledij en eten & drinken komen aan bod. “Het idee achter het project ‘ik deel’ is dat we door te delen op een duurzame en sociale manier kunnen samenwerken of elkaar kunnen helpen. Vorig jaar werd het project voor het eerst uitgetest. Ik promootte de fiches bij mijn collega’s en lichtte het project toe tijdens een studiedag. Als startmoment maakten we met het zesde een toneelstuk over delen dat een aantal keren werd opgevoerd voor de andere leerlingen. In de maand mei hebben we dan een volledige dag in alle klassen activiteiten rond ‘ik deel’ gedaan die resulteerden in toonmomenten.”

Daarnaast zijn er nog verschillende andere manieren waarop ‘ik deel’ in de school of in de klas aan bod komt. “Ik heb op verschillende voorwerpen ‘ik deel’-stickers gekleefd en met het lerarenteam stockeren we al ons materiaal nu in een gezamenlijk lokaal. Wanneer we op sneeuwklassen gaan met het zesde jaar nodig ik de ouders uit om skimateriaal te delen. Ook wanneer er in de klas een kerstfeestje wordt georganiseerd, kopen we geen nieuwe cadeautjes, maar probeert iedereen iets samen te stellen met materiaal dat hij al heeft. Talenten kunnen ook ingezet worden om te delen, naar jongere kinderen of naar kinderen die het wat moeilijker hebben, bijvoorbeeld op het vlak van lezen. Het zit in zo veel dingen verweven, dat delen. Je moet ook niet elk jaar dezelfde fiche trekken en dezelfde activiteit doen. De rode draad blijft hergebruik en bewustmaking, maar hoe je dat telkens opnieuw invult, kan verschillen, afhankelijk ook van je klasgroep."

"Je ziet wel dat het idee van delen verder wordt opgenomen in de school en de buurt. Zo organiseerde de ouderraad ook al deelactiviteiten waar ik zelf niet aan meewerkte. Ik wil er wel nog verder voor blijven ijveren om die activiteiten echt zonder iets van geld te realiseren. Mijn grote droom voor de komende jaren is om in het zesde ook nog meer externe personen te betrekken. Ik denk er bijvoorbeeld aan om eens een namiddag te sleutelen aan fietsen en daar een aantal grootouders of ouders bij te betrekken.”

Enkele tips:

  • Organiseer doe-momenten met de leerlingen
  • Moedig je collega’s aan om samen deelmomenten te organiseren
  • Vraag steun bij je directie
  • Licht ouders goed in over je acties
  • Raadpleeg de ideeën en lesfiches op www.ikdeel.be
    (een samenwerking van Ecolife, Broederlijk Delen, Studio Globo en Mos, gesteund door de Vlaamse Overheid)

 

Dit interview verscheen in Wereldreis. Foto's: Anneleen Convents en Els Nicolaï

We zijn benieuwd naar hoe jij de wereld in je klas brengt! Mogen we jou interviewen voor deze reeks? Laat het ons weten!