Nieuws

Leerkracht aan het woord: Lisa Van Rysselberghe

13-02-2018

Lisa Van Rysselberghe geeft les in een Brusselse immersieschool. Ze vertelt hoe zij werkt aan de wereld in haar klas. 

"Toen ik zeven jaar geleden afstudeerde als leerkracht Geschiedenis, ging ik meteen aan de slag in het Institut Saint-Boniface in Elsene in het immersieonderwijs. Dat stond toen nog in zijn kinderschoenen, maar het is ondertussen een vaste waarde. Ik geef dus les in het Nederlands aan Brusselse leerlingen in een Franstalige school. Onze school ligt op het kruispunt van de Europese wijk en de Matongéwijk. Mijn leerlingen zijn overwegend Franstalig, al telt onze school — net als alle Brusselse scholen — leerlingen met heel wat verschillende achtergronden. Bij de start gaf ik zowel Geschiedenis als Wereldoriëntatie en Aardrijkskunde. Ik heb het geluk gehad te kunnen meegroeien met de leerlingen: ik startte in het tweede, derde en vierde jaar om mee te groeien tot in het zesde jaar. Dat vond ik een meerwaarde: zien hoe leerlingen groeien en evolueren met de jaren. Nu geef ik nog uitsluitend Geschiedenis en Aardrijkskunde in het vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Ondertussen ben ik vast benoemd. Dat ging zelfs vlotter dan een benoeming in het Vlaamse onderwijs. Ik ben heel blij met mijn beslissing om in het immersieonderwijs aan de slag te gaan, ook omdat ik qua lesinvulling een heel grote vrijheid heb."

Terughoudend

"Al wordt ook mijn leerlingengroep met de jaren meer en meer divers, in de immersieklassen van onze school is de diversiteit nog iets minder voelbaar dan in de andere klassen. Als ik studie moet geven aan een niet-immersiegroep, merk ik wel dat die leerlingen directer en opener zijn. Mijn leerlingen — ook die met een diverse achtergrond — zijn eerder terughoudend, maar ze staan sterker op het gebied van de studieattitudes."

Indringend rollenspel

"Vooral naar aanleiding van de invalshoek ‘klimaatverandering’ en mondialisering in het zesde jaar was ik op zoek naar concreet materiaal. Bij ons krijgen de leerlingen in elk jaar twee lesuren Aardrijkskunde per week, waarbij vooral de geopolitieke en geosociale aspecten aan bod komen, meer dan in het Vlaamse leerplan. Zo komen de leerlingen veel aan het woord in de lessen Geschiedenis en Aardrijkskunde. Het zijn eerder de vaardigheden dan de kennis die aandacht krijgen. Twee jaar geleden kwam ik via de projecten ‘Climate challenge’ en ‘My 2050’ in contact met Studio Globo.

Zowel vorig schooljaar als dit schooljaar werkte ik met mijn leerlingen in het Nederlands met methodieken van Studio Globo rond de klimaatproblematiek. De voorbereidende opleidingsdag voor leerkrachten was heel verrijkend. Het pakket werd heel concreet aangeboden en de website en de filmpjes zijn zeer goed bruikbaar. Naar de leerlingen toe vind ik vooral het rollenspel zeer indringend: het wordt op de dag zelf geleid door twee medewerkers van Studio Globo. Zo krijgen de leerlingen ook eens van een extern persoon zicht op de problematiek. De leerlingen maken kennis met een land vanuit de plaats en de rol van dat land in de klimaatproblematiek. Daarna gaan ze in het rollenspel met elkaar in gesprek. Daarbij leven ze zich in in hun rol als vertegenwoordiger van een bepaald land. Dat kan bijvoorbeeld zowel een olieproducent zijn als een land dat erg getroffen wordt door de gevolgen van de klimaatopwarming. Die werkvorm maakt een diepe indruk op de leerlingen. Ze verdedigen hun standpunten met veel vuur."

Positieve aanpak

"Bij Aardrijkskunde vind ik bewustwording en kritische zin enorm belangrijk. Ik probeer ook altijd vanuit de actualiteit te werken en daarbij probeer ik de negativiteit te doorbreken en te wijzen op een positieve dynamiek die de uitdagingen aanpakt. Climate Challenge past daar heel goed in. Bij die manier van werken ben ik vaak op zoek naar cijfergegevens. Het zou fijn zijn als ik dergelijke info op of via de website van Studio Globo zou kunnen vinden."

Fier

"Immersieonderwijs verschilt van de Vlaamse CLIL-aanpak (Content and Language Integrated Learning), dat meer van jaar tot jaar bekeken wordt. Onze leerlingen starten in het eerste middelbaar en blijven tot het zesde jaar met de immersie bezig. CLIL is een fantastisch principe omwille van de activerende en vernieuwende werkvormen, maar mijn voorkeur gaat naar immersieonderwijs. Dat leidt naar mijn aanvoelen tot een grondiger kennis van de andere taal. In mijn lessen gebruik ik Nederlandstalige handboeken en oud-leerlingen studeren met succes aan de universiteiten van Leuven en Gent. 80 % van mijn leerlingen slaagt voor het CNaVT-examen*. Dat is toch wel een resultaat om fier op te zijn!"

* CNaVT = Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, voor hogeropgeleide volwassenen of jongeren aan het einde van het secundair of voortgezet onderwijs, in Wallonië of het buitenland, die starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit.

 

Foto: Lisa Van Rysselberghe.

We zijn benieuwd naar hoe jij de wereld in je klas brengt! In deze reeks laten we telkens een leerkracht aan het woord. Mogen we jou interviewen? Laat het ons weten!