Nieuws

Leerkracht aan het woord: Johan Menten

09-01-2017

Johan Menten staat al meer dan 15 jaar in de buitengewone basisschool Spes in Anderlecht, binnen het type basisaanbod*.  Zijn klas heet 'de okapi’s'. Vorig jaar namen zij deel aan het inleeftraject Wonen op het Dak in Brussel.  Mits enkele aanpassingen was dit project, uitgewerkt voor het 4e en 5e leerjaar, een haalbare kaart.

Hoe heb je dit aangepakt?

Johan: "Bij het opstarten van opdrachten waar een beroep gedaan werd op hun zelfstandigheid, moest er iets meer gestuurd worden. Daarna konden we hen meer vrij laten werken.  De timing van de voorbereiding hebben we dubbel geteld en bij het groepswerk hielden we de groepen kleiner dan vooropgesteld. Er was ook een extra begeleider. Tijdens het inleefatelier waren sommige vraagstellingen en reflecties te abstract en een enkele uitdaging te moeilijk. Maar aan de fundamenten van het project werd niet geraakt.

Eigenlijk zijn alle kinderen die in staat zijn om gelijkenissen en verschillen bij mensen te ontdekken en te benoemen, perfecte kandidaten om te werken met het materiaal van Studio Globo. Al zal de ene klas de andere niet zijn, zeker in het buitengewoon onderwijs. Onze klassen worden bijvoorbeeld opgedeeld volgens maturiteit en hun manier van werken, eerder schools of functioneel. 

Omgaan met diversiteit is binnen de buitengewone school misschien meer ingeburgerd dan in het regulier onderwijs. Voor elk kind wordt er voortdurend gezocht naar de best mogelijke leerroute in de best mogelijke groep. Maar toch wordt er in onze school ook expliciet rond diversiteit gewerkt. Zo organiseert een werkgroep elk jaar multiculturele weken voor heel de school. Dan worden thema’s zoals spelen, eten, enzovoort mondiaal opengetrokken. 

Twee jaar geleden lag de focus op eten, kookten de ouders volop mee en waaide de culinaire diversiteit zo onze school binnen. Vorig jaar vertrokken we vanuit het thema spel en maakten we een multiculturele spellenmap die de kinderen meenamen naar de speelplaats. Er is altijd veel ruimte voor de inbreng van de kinderen en hun ouders.

Zelf probeer ik in te spelen op de diversiteit in de klas door in mijn werkvormen rekening te houden met de meervoudige intelligenties en talenten. De verschillende methodieken kunnen een toegangspoortje zijn voor dieper leren. Zo spelen we toneel tijdens een rekenles, dansen we tijdens een taalles, leren we door elkaar te interviewen, enzovoort.  Men zegt dat er maar een beperkt aantal intelligenties bestaan, maar het blijven moeilijk te vatten begrippen. Voor mij bestaan er bij wijze van spreken miljoenen vormen van talent en intelligentie.

Ik vind het belangrijk dat de leerlingen zich bewust zijn van hun eigen identiteit en dat ze vanuit die positie kunnen kijken naar anderen. Daarom laat ik hen ook hun eigen godsdienst voorstellen zodat ze kunnen verwoorden wat ze zelf belangrijk vinden, maar dit ook kunnen erkennen bij iemand anders.  Zo vinden wij het belangrijk dat ouders culturele elementen kunnen binnenbrengen in de school, maar nodigen we hen ook uit voor de schooluitstap naar 'Flanders fields', om kennis te maken met onze culturele elementen." 

* onderwijstype voor kinderen met een lichte mentale achterstand en kinderen met ernstige leerstoornissen.

 

-- dit artikel verscheen voor het eerst in Wereldreis. Foto's: Jesse Noukens. 

 

 

We zijn benieuwd naar hoe jij de wereld in je klas brengt! In deze reeks laten we telkens een leerkracht aan het woord. Mogen we jou interviewen? Laat het ons weten!