Nieuws

Leerkracht aan het woord: Jessica Nouwens

25-09-2017

Jessica Nouwens is stagiaire bij De Brug in Hasselt. Jessica is orthopedagoog en studeert maatschappelijk werk.  Ze wil mensen in kansarmoede ondersteunen om hun kracht te ontdekken. Een gesprek over de samenwerking tussen De Brug en Studio Globo Hasselt voor de aanmaak van het nieuwe inleefatelier over kansarmoede: ‘Achter de Muur’. 

Wat is De Brug?

Jessica: De Brug Hasselt probeert met de werking een brug te slaan tussen de mensen die leven in kansarmoede en diegene die er geen weet van heeft of die er  geen oog voor heeft. De Brug laat de armen aan het woord. De mensen krijgen bij ons de kans om weer deel uit te maken van de samenleving en op eigen tempo hun krachten te ontdekken en in te zetten als ze dat ambiëren.

De samenwerking met De Brug was voor Studio Globo een grote meerwaarde. Hoe ging dat in de praktijk?

Jessica: De eerste stap was een vergadering. Onze mensen waren direct overtuigd van de meerwaarde van het concept.  Zij hebben dan aangegeven welke elementen er in moesten zitten om een goed beeld van armoede te kunnen schetsen. Hiermee is Studio Globo aan de slag gegaan. De tweede stap was kijken hoe onze inbreng zijn uitwerking had gekregen in het inleefatelier. De derde stap was een zevental ateliers in werking mee draaien en observeren. Hier zijn aandachtspunten uit gekomen die Studio Globo heeft opgepakt.

Wat betekende de samenwerking met Studio Globo voor de leden van De Brug?

Jessica: Voor hen is het een stukje (h)erkenning. Herkenning over de dagdagelijkse levensomstandigheden en dingen die er gebeuren. Maar ook erkenning in wie ze zijn en waar ze voor staan. Het gaf onze mensen het gevoel te kunnen bijdragen aan sensibilisering rond het thema armoede. Het gaf de ervaring van invloed te hebben in organisaties in Hasselt.

Jij hebt een aantal inleefateliers met leerlingen mee beleefd. Wat doet zo’n atelier-ervaring met een kind? 

Jessica: Door de spelachtige sfeer in het inleefatelier laten kinderen zichzelf zien, bewust of onbewust. Individuele krachten komen naar voren en worden benut. Kinderen worden zich in dit project bewust dat iedereen er mag zijn, gewoon hoe hij is. Ze zien dat iedereen kan bijdragen. De ervaring die kinderen hier hebben doet hun zelfvertrouwen goed. ‘Wat heb ik nu gedaan, wat betekent dat, hoe voel ik me daarbij...’, zijn vragen die op het einde van het spel worden besproken. De kinderen krijgen woorden aangereikt om zich uit te drukken. Daarna wordt zichtbaar gemaakt dat alles met elkaar samenhangt. 

Wat kan het project Achter de Muur betekenen voor leerkrachten?

Jessica: De bekende psycholoog, pedagoog en filosoof Dewey zei ooit: ‘Educatie is het leven zelf’. In de setting van Studio Globo leert het kind door dingen zelf te doen, te ervaren en in contact te komen met zijn gevoel. Het project Achter de Muur geeft handvaten aan leerkrachten om deze manier van leren toe te passen. Het is door in verbinding te komen met jezelf, dat je komt tot de kern van wat je wil leren. Dan blijft het je bij.

Dit artikel verscheen in Wereldreis. Foto: Coroline Van Wijngaarden

We zijn benieuwd naar hoe jij de wereld in je klas brengt! Mogen we jou interviewen voor deze reeks? Laat het ons weten!