Nieuws

Leerkracht aan het woord: Dries Vanacker

14-06-2017

In deze reeks laten we telkens een leerkracht aan het woord. Deze keer vroegen we aan Dries Vanacker hoe hij werkt aan de wereld in de klas. 

Dries Vanacker werkt bij de algemene dienst ‘Onderwijsontwikkeling en Internationalisering’ van de Arteveldehogeschool in Gent, een dienst die ervoor zorgt dat de 22 opleidingen van de hogeschool ondersteund worden binnen diverse onderwijskundige domeinen. Zo biedt hij onder andere ondersteuning bij het ontwikkelen van het curriculum of het onderwijsbeleid. Daarvoor was hij docent in de lerarenopleiding, en gaf vakken als ‘Vakdidactiek Fysica’, ‘Vakstudie Informatica’ en ‘Pedagogische wetenschappen’. 

Als docent kijk je ruimer dan je eigen studenten. Zo deelde je je kennis met leerkrachten in Ethiopië. Hoe kwam je daarbij? 

In mijn afstudeerjaar als bachelor secundair onderwijs trok ik op buitenlandse stage naar Zambia. Daarna volgde ik de masteropleiding Educatieve Studies aan de KU Leuven, waar ik studenten met diverse onderwijsachtergronden leerde kennen. Toen we aan de praat geraakten, wisselden we onze buitenlandse ervaringen uit. Die waren voor velen verrijkend geweest, en deden naar meer smaken. 

Zo kwamen we op het idee om onze onderwijsexpertise te bundelen en een train-the-trainersproject voor leerkrachten in ontwikkelingslanden uit te werken. We leerden iemand kennen die een basisschool had opgericht in Adwa (in het Noorden van Ethiopië) om er de ongeletterdheid te verminderen. Zij had ons in 2010 gevraagd om ons train-the-trainersproject in haar school uit te voeren. In Ethiopië zijn namelijk niet alle leerkrachten voldoende opgeleid. Een groot deel van het onderwijzend personeel heeft geen lerarenopleiding gevolgd en mogelijkheden tot bijscholing zijn er nagenoeg niet. Met ons initiatief wilden we op vrijwillige basis trainingssessies aanbieden op maat van hun noden om vervolgens kennis en ervaringen uit te wisselen. 

We gingen in dialoog met de leerkrachten en keken samen hoe we aan hun noden konden tegemoetkomen, via vorming op maat. Zo kon ik met mijn expertise in de wetenschappen met hen aan de slag gaan om met heel eenvoudig materiaal proefjes in de klas uit te voeren. Op die manier kon er op een meer aanschouwelijke en creatieve manier onderwezen worden zodat de fysische theorieën ook tastbaar werden voor de leerlingen.

Wat is je het meest bijgebleven van je ervaringen in het onderwijs in Ethiopië? 

Hier in België is er zeer vaak zeer hoogwaardig didactisch materiaal aanwezig in de klas en zijn er ook grotere budgetten om degelijke materialen aan te kopen. In Ethiopië is dat echter helemaal geen evidentie. Mijn ervaring in Ethiopië heeft er voor gezorgd dat ik anders in het leven ben gaan staan. Ik heb geleerd om leerkrachten te ondersteunen om hun onderwijs te innoveren door creatief aan de slag te gaan met weinig middelen. Maar de rijkste ervaring was de dialoog met de leerkrachten rond hun visies op onderwijs. Het leert je om vanuit een ander perspectief te kijken en maakt je eigen visie op onder andere onderwijs rijker en veelzijdiger. 

Hoe kijk jij naar mondiale vorming in de lerarenopleiding? 

Binnen de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool zijn er voldoende mogelijkheden om een buitenlandse ervaring op te doen. Dat kan zowel via een internationale ervaring in het binnenland (internationalisation@home) als via een korte of lange stage in het buitenland. Via allerlei workshops wordt er binnen de lerarenopleiding aan mondiale vorming gedaan. Zo zijn er bijvoorbeeld de UCOS-dagen die studenten voorbereiden op een stage in het buitenland. Er is sinds dit jaar ook een natraject voor de studenten die terugkomen uit het buitenland om samen en in dialoog hun ervaringen in het buitenland te delen met elkaar.

In de voorbije jaren was er ook het vak ‘intercultural awareness’ en gingen we met studenten op stap naar bijvoorbeeld Molenbeek om allerlei theoretische (politieke, internationale, ...) kaders en problematieken bespreekbaar te maken. Binnen de vakken zelf proberen we best practices vanuit andere landen binnen te brengen. Zo kwam, in functie van het vak ‘religie en zingeving’, onlangs Ish Ait Hamou op bezoek en ging hij via een interview in gesprek met de studenten.

Foto's: Dries Vanacker