Nieuws

Kleine kinderen, grote kansen

25-10-2017

De Vlaamse kinderarmoedecijfers zijn alarmerend hoog en deze cijfers gaan nog steeds in stijgende lijn. Wetenschappelijk onderzoek toont het belang aan van kwaliteitsvol (kleuter)onderwijs in de eerste levensjaren. In de eerste jaren wordt de basis voor een goede ontwikkeling gelegd. Investeren in jonge, kwetsbare kinderen en hun omgeving is dus cruciaal voor hun toekomst. 

Het duurzaam verankeren van een verhoogde professionaliteit bij (toekomstige) leraren kleuteronderwijs in het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede in het Vlaamse kleuteronderwijs is een prioriteit van de Vlaamse overheid. Als vervolg op een vorig project startte men in 2014 met het project ‘Kleine kinderen, grote kansen’.  Met de slagzin: “Hoe kunnen we samen kinderarmoede aanpakken? Door krachtige leerkrachten op te leiden”, gaat de overheid en de lerarenopleiding in samenwerking met verschillende organisaties  en het wetenschappelijk veld op zoek naar een gerichte visie. Deze visie werd uitgewerkt in 5 uitgewerkte competenties, 2 kernthema’s en 4 leerkrachtenengagementen.

Welke leerkrachten hebben we nodig?  

Een houvast via de 5 competenties: 

  1. Leraren die zich bewust zijn van de manier waarop zij naar de armoede kijken én de juiste bril opzetten. Leraren die armoede leren zien en diversiteit positief benaderen. 
  2. Leraren die kwaliteitsvolle interacties over diversiteit en armoede aangaan met zowel de school, kinderen, ouders en netwerk. 
  3. Leraren die kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties met iedereen. 
  4. Leerkrachten die diversiteit optimaal benutten als meerwaarde in hun klas.
  5. Leerkrachten die zich bewust zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze hebben en ernaar handelen én over de muren heen samenwerken met andere partners. Want alleen kan je dit niet.

Onderteken je ook mee het engagement? 

Bij Studio Globo geloven we hier steevast in. De engagementen sluiten aan bij onze doelstellingen en ons aanbod. Voor Studio Globo zijn deze engagementen niet beperkt tot het kleuteronderwijs, maar omvatten ze het volledige schoolgebeuren. Én ook buiten de schoolcontext is een armoedebeleid van groot belang. Graag nodigen we jou uit om je aan te sluiten bij ons engagement. 

Hier ga ik voor…

  • Ja, ik wil me bewust worden van de clichés, de vooroordelen die ik heb over armoede. Ik verbreed mijn perspectief zo veel mogelijk.
  • Ja, ik denk na over hoe ik omga met armoede in mijn klas, op school, in mijn organisatie. Hoe kan ik mijn professionaliteit aanscherpen om beter om te gaan met sociale ongelijkheid en armoede?
  • Ja, ik doe de organisatie waarin ik werk (school, begeleidingsdienst, lerarenopleiding, vereniging,…) nadenken en hou ze waakzaam om haar verantwoordelijkheid tegen kinderarmoede op te nemen. 

Inspiratie en houvast vind je op www.grotekansen.be en www.studioglobo.be. Ook bij Welzijnszorg kan je terecht voor informatie. 

Concreet met het thema aan de slag? 

Ons inleefatelier ‘Achter de Muur’ gaat over armoede. 
Voor het secundair onderwijs is er de uitgewerkte actuales 'Verstrikt in het web'