Nieuws

Inspiratiedag Kinderkracht op 20 november

11-10-2018

Met open armen verwelkomen we je op 20 november op onze Inspiratiedag Kinderkracht

Veerkracht, een positief zelfbeeld, assertiviteit, zelfvertrouwen,... zijn bouwstenen die belangrijk zijn in het ontwikkelingsproces bij jonge kinderen. Om van onze jeugd bewuste wereldburgers te maken, roepen we jullie op: 'Geef kinderen een stem!'

Tijdens de inspiratiedag krijg je concrete suggesties om mee aan de slag te gaan in je klas, je school, je scholengroep, je gemeente, je organisatie,... Je kan 3 keuzes maken uit een aanbod van maar liefst 14 inspiratiesessies georganiseerd door tal van organisaties. 

 

 Kies uit deze inspiratiesessies

 • Kinderen een ander beeld geven van armoede door het project 'Achter de Muur' | Sofie Maurissen - Studio Globo: Onze samenleving biedt voor velen kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Maar in diezelfde samenleving worden er ook mensen uitgesloten van die kansen en mogelijkheden. Dat blijft vaak verborgen achter muren. We willen jouw leerlingen prikkelen de mogelijkheden voor mensen in armoede te zien aan de hand van een interactieve wandeling. Zes kinderen uit de fictieve buurt 'Bloemendal' nemen de leerlingen me op trektocht en maken de kansen in hun buurt zichtbaar. 

 • Start to .... network | Carmen Kessen - Bib Bilzen en ARhus (kenniscentrum Roeselare): Dat netwerken bol staat van positieve neveneffecten is algemeen geweten. Maar hoe begin je eraan? Welke relevante lokale partners betrek je best? Op welke manier breng je de juiste personen met elkaar in contact? En wat is het effect op lange termijn? Tijdens de workshop delen twee organisaties hun netwerk-ervaringen. Bibliotheek De Kimpel uit Bilzen licht via het Anne Frank-project toe hoe een lokaal netwerk tot stand komt, waar je je partners in crime vindt en welke impact het project heeft. Het kenniscentrum ARhus uit Roeselare deelt hun kennis over het opzetten van innovatieve netwerken aan de hand van de gekende projecten 'Argonauten' en 'Speelotheek'.

 • Van taalstart naar taalkracht | Villa Verbeelding en bib Sint-Katelijne-Waver: Kinderen zijn taalsponzen. Talige kinderen ondervinden bovendien ook positieve gevolgen op andere leerdomeinen. Wij dromen daarom hardop van een wereld met taalkrachtige kinderen. Villa Verbeelding uit Hasselt, waar verbeelding en leesplezier centraal staan, licht de sluier van een talig project 'Als iemand ooit mijn botjes vindt'. De bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver heeft een heel eigen visie op leesondersteuning naar onderwijs. Geënt op het Nederlandse model van leesconsulenten, lichten ze deze inspirerende aanpak toe.

 • Draagvlakversterking van wereldburgerschap op school | Ann Verstraeten - Kleur Bekennen: Hoe werk je binnen een school aan een draagvlak voor wereldburgerschapseducatie en dus ook kinderparticipatie? Aan de hand van zowel een aantal theoretische kaders als concrete oefeningen wordt er stilgestaan bij wat draagvlak is en welke elementen helpen om dit voor wereldburgerschap en kinderparticipatie te versterken.

 • Het jongetje dat wist te ontsnappen | Thomas Desloovere - Herinneringseducatie Dossinkazerne: Lesgeven over oorlog en conflict is geen gemakkelijke opdracht voor leerkrachten. Toch kan je ook met jonge kinderen gemakkelijk spreken over moeilijke thema's als Holocaust en mensenrechten. Dossinkazerne biedt sinds enkele jaren de workshop op maat 'Het verhaal van Simon' aan. Kom meer te weten over herinneringseducatie voor jonge kinderen en laat je inspireren door concrete didactische suggesties. Zo kom je zelf tot een doordachte aanpak waarbij je de leerkansen van jouw leerlingen optimaliseert.

 • Hoe omgaan met de verhoogde zorgen t.g.v. het M-decreet? | Elke Busschots en Margaux de Wergifosse - PXL i.s.m. ‘Blij met mij’ academie: Hoe kan je vanuit een talentgerichte visie omgaan met (verhoogde) zorgnoden in de klas t.g.v. het M-decreet? Margaux de Wergifosse, een laatstejaarsstudente aan de lerarenopleiding lager onderwijs van de Hogeschool PXL, en Elke Busschots van de 'Blij met mij' academie ontwikkelden samen tools om talentgericht aan de slag te gaan met kinderen. Deze tools worden voorgesteld tijdens een interactieve en praktijkgerichte presentatie.

 • Hoe aan de slag met kinderrechten in je school? | Natascha Peeters en vier leerlingen  - School van GO! Park van Genk: Hoe kan je als school omgaan met kinderrechten? Door welke materialen en methodes? Welke samenwerkingen met organisaties zijn effectief? En welk effect heeft het op het welbevinden van de kinderen? Vier leerlingen van de Kinderrechtenraad van de bassisschool Park van Genk lichten elk een onderwerp toe waarbij kinderrechten concreet zichtbaar worden op school en ze leggen uit hoe deze de sfeer op school veranderen. 

 • Verbindend communiceren | Lieve Cluysen - Groep Intro: Vanuit een algemeen kader leren we beter werken met kinderen rond verbindende communicatie en de Nieuwe Autoriteit. Verbindende communicatie is een methode om begrip en verbinding te scheppen tussen mensen en om op een duidelijke en respectvolle manier een boodschap over te brengen. De Nieuwe Autoriteit is een basishouding van waaruit ouders en opvoeders handelen om op zoek te gaan naar hetgeen opvoeder en kind verbindt binnen een ongelijke gezagsrelatie. We reiken educatieve handvaten aan om de ouder-kindrelatie te verbeteren en wederzijds respect te installeren.

 • Buurtwandeling als middel om kansen te ontdekken| Coroline van Wijngaarden - Studio Globo: We gaan aan de slag met de onderzoeksvraag ‘Welke kansen geeft mijn schoolbuurt om kinderen te versterken?’. De buurtwandeling van Studio Globo door Runkst (Hasselt) is voor deze workshop de inspiratiebron. In deze wandeling kijken we naar de talenten en de engagementen van buurtbewoners om te zien dat Runkst een dynamische buurt is. We vertalen dit naar jouw klas waar je met leerlingen op zoek gaat naar krachten van jouw schoolbuurt. 

 • Kinderrechtenspel | Sanne Verstraete - Anne Frank Stichting Amsterdam:  Met het kinderrechtenspel, dat onderdeel is van de Anne Frank krant 2018, komen de spelers meer te weten over kinderrechten en worden ze geconfronteerd met hun eigen kijk op een bepaald recht.  De spelvorm is dus een instrument om een gesprek te starten over kinderrechten in je klas. 

 • Rondleiding in de mooiste en best werkende bib van Vlaanderen en Brussel | Jannie Nijssen - Bib Bilzen: Bibliotheek De Kimpel draagt sinds 2017 met trots de titel ‘beste bib van Vlaanderen en Brussel’. Wil je zelf ontdekken waarom? Kom mee met het begeleid bezoek.

 • Malala Yousafzai in haar strijd tegen de Taliban en de islamdictatuur | Frans Swartelé - Kinderrechtenhuis Alken: Malala Yousafzai brengt ons in haar strijd voor het recht voor meisjes op onderwijs naar de verschrikkingen van taliban-dictatuur. In de sessie wordt de link gelegd met onze scholen. Hoe kunnen we islamitische leerlingen actief betrekken in het kinderrechtendebat? Hoe kunnen we hen betrekken bij het sterker maken van de democratische Islam? Wat zijn de mogelijkheden, de valkuilen en de beperkingen?

 • Oei, dat is fout! | Carol Dweck - UCLL/Banaba Zorg: We leven in een prestatiegerichte maatschappij waarbij fouten maken vaak een bron is van schaamte en stress. Recent hersenonderzoek toont echter aan dat fouten maken ons brein voedt. Hoe werkt dat dan precies? Hoe kunnen we met een ‘mindset’ omgaan met fouten? En hoe kunnen we kinderen stimuleren om niet bang te zijn voor fouten en juist uitdagingen aan te gaan? In deze workshop bieden we een praktische inkijk in dit thema en verkennen o.a. enkele concrete materialen uit het didactisch pakket ‘mind-set-go’ van UCLL, ontwikkeld in opdracht van provincie Vlaams Brabant.

 • Zien en stimuleren van elk-anders talent met de Talentenarchipel | Ilse Aerden - Cego: De eerste stap om een talent te ontwikkelen is het ontdekken ervan. Maar soms moet je er ook expliciet met kinderen naar op zoek gaan. De ‘Talentenarchipel’ kan hierbij helpen. We stimuleren kinderen om zelf breed op ontdekking te gaan naar wat hen prikkelt, aanspreekt, nieuwsgierig maakt. Met de ‘Talentenplanner’ dagen we hen uit om deze verder te ontwikkelen, ook door ze in te zetten in relatie met andere kinderen. Dit levert altijd verrassende resultaten op!

Het dagschema

9.00 u : Onthaal
9.30 u : Verwelkoming | Rudi Boelen (UCLL) en Frans Swartelé (Kinderrechtenhuis Alken)
10.45 u : Eerste inspiratiesessie naar keuze
11.30 u : Tweede inspiratiesessie naar keuze
12.15 u : Lunch en infomarkt
13.20 u : Derde inspiratiesessie naar keuze
14.10 u : Feestelijke afsluiting van de dag | Annick Jehaes (leraar-auteur), Hugo Wouters (Studio Globo), Frieda Brepoels (burgemeester Bilzen) en Stijn Moechars (leraar-auteur-duizendpoot)
15.00 u : Netwerkmoment


Praktisch

De inspiratiedag Kinderkracht heeft plaats op dinsdag 20 november in bibliotheek De Kimpel, Eikenlaan 25 te Bilzen.

 • De bibliotheek bevindt zich op 500m van het trein- en busstation van Bilzen.
 • Je kan er je auto of fiets gratis parkeren.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 15 november. De inschrijving kost 40euro per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en het boek 'Kinderkracht' van Frans Swartelé.

Schrijf nu in!