Nieuws

Geen pot nat

19-06-2017

Brusselse vzw’s komen in het vizier naar aanleiding van het schandaal rond SamuSocial. Deze vlek breidt zich uit tot “de Brusselse vzw’s”. Voor de buitenwereld kan het één pot nat worden. Het begrip vzw dekt blijkbaar heel wat verschillende ladingen. Ook Studio Globo is een vzw met zetel in Brussel, maar we voelen ons allerminst aangesproken door krantenkoppen die in algemeenheid spreken over “Brusselse vzw’s”.

Studio Globo werkt in Brussel en in heel Vlaanderen. Studio Globo betaalt aan niemand zitpenningen uit. Bestuurders werken volledig vrijwillig. Ze kunnen hun reële onkosten indienen, bijvoorbeeld een treinticket om naar de vergaderingen te komen. Virtuele vergaderingen zijn iets van een andere planeet. Maandelijks zijn de bestuurders trouw aanwezig en ze werken telkens een hele avond intensief aan een drietal dossiers die ze thuis hebben voorbereid. O ja, nog dit: de bestuursvergadering start om 18u30, de bestuurders komen recht van hun werk en vooraf eten we samen een eenvoudige boterham. Die biedt de vzw hen aan, net als koffie en water tijdens de vergadering en een glas fruitsap of wereldwinkelwijn na de vergadering. Eén keer per jaar is er een etentje. We verzorgen immers onze vrijwilligers die belangeloos meewerken omdat ze onze doelstelling van ‘werk aan de wereld’ ongelooflijk essentieel vinden.

Onze federatie voor ngo’s van ontwikkelingssamenwerking organiseerde vorige week een bevraging bij haar leden. We zijn ervan overtuigd dat wat daar uit komt, in onze lijn zal liggen. Er is gelukkig ook veel belangeloos engagement! In Brussel, en in heel Vlaanderen.

Piet Spanhove, directeur Studio Globo vzw