Nieuws

Framing the message

03-01-2017

Wat is framing?

Wanneer je een verhaal vertelt of neerschrijft, wil je een bepaalde indruk bij het publiek achterlaten. In elk verhaal wordt de werkelijkheid daarom op een bepaalde manier geordend. Bepaalde informatie benadruk je en andere informatie laat je juist weg. Dit heet framen en dat doet iedereen, de hele dag.

Framen kunnen we bewust toepassen, om de ander te beïnvloeden, maar meestal framen we onbewust. Als je een verhaal schrijft of vertelt is het daarom goed om te bedenken of je ook die indruk van de werkelijkheid achterlaat die je wil achterlaten. Ook in je persoonlijke leven ga je voortdurend framen. Denk maar aan de mooie vakantiekiekjes die je op sociale media post. 

Enkele criteria 

Als leerkracht ben je een belangrijk rolmodel voor de kinderen. De manier waarop jij zaken voorstelt of vertelt, kan hun visie mee beïnvloeden. Neutraal taalgebruik bestaat niet. Door bewust om te gaan met framing, kan je een genuanceerder beeld brengen en beter kaderen waar informatie vandaan komt. Het is belangrijk dat we kinderen leren om kritisch te kijken. Zo kunnen ze ook verder nadenken bij wat ze te horen krijgen, niet alleen op school maar ook daarbuiten.

Bij het uitwerken van een WO-thema of het voorbereiden van een les over de actualiteit, moet je je bewust worden van dat framen. Stel jezelf onderstaande vragen.

 • Wat wil ik aan de kinderen vertellen?
 • Welke indruk wil ik achterlaten bij de kinderen?
 • Wat wil ik dat de kinderen doen met deze informatie?
 • Waar haal ik de informatie vandaan?
 • Welk doel heeft de auteur of de bron met die beelden of informatie?
 • Toon ik een volledig beeld van de situatie?

Ga je op zoek naar beelden of verhalen om te gebruiken in de klas? Gebruik onze checklist voor correcte beeldvorming. 

 • De informatie is juist en actueel.
 • Ik toon de geschikte inhoud op de juiste leeftijd.
 • Ik focus niet op problemen, maar laat ook oplossingen zien.
 • Ik geef context bij complexe inhouden.
 • Ik vertrek vanuit gelijkenissen en ga dan naar verschillen.
 • De informatie is verscheiden en volledig.
 • Ik hanteer correct woordgebruik.
 • Ik beschouw diversiteit als een normaliteit.

We maakten het je gemakkelijk

We werkten een les uit om in je klas te gebruiken. Daarin leggen we duidelijk uit wat framing is, aan de hand van voorbeelden, spelletjes en het verhaal van Roodkapje. Er is ook een opdracht voor iets oudere lagereschoolkinderen. 

Download de les en de fiche hieronder. 

Laat je ons weten wat je ervan vond? Je feedback helpt ons bij het uitwerken van volgende lesmaterialen!