Nieuws

‘Elk Telt’, zo heet het project van de stad Roeselare waarbij ze scholen en organisaties oproept om samen initiatief te nemen. Het doel is een stad waarin iedereen meetelt.

Voor dit project sloegen Studio Globo Roeselare, Welzijnszorg West-Vlaanderen en t’ Hope (Welzijnsschakels) de handen in elkaar. 4 scholen van het GO! Roeselare stappen in een traject waarbij ouders, leerlingen, leerkrachten en directies nadenken over een duurzaam armoedebeleid.

  • Vrijdag 6 oktober was er de kick off met een pedagogische studiedag bij Studio Globo Roeselare. 25 leerkrachten en directies namen deel aan het inleefspel Achter de Muur. Deze intense ervaring zorgt voor voldoende gespreksstof over armoede op school. 50 andere leerkrachten luisteren geboeid naar een getuigenis van een jong meisje, hoe zij armoede op school heeft ervaren. Dat bracht vooral een andere kijk mee op de gezinnen in armoede op school. Genoeg stof dus om dit traject met de 4 scholen verder te zetten. 
  • Op 6 november ging de eerste leerkrachtenvorming door op basisschool Windekind. Tijdens die vorming gingen we aan de slag met leerkrachten en hun visie en beleid op school rond omgaan met gezinnen in armoede.
  • Maandag 27 november gingen we in gesprek met de leerlingen van freinetschool de Bonte Specht. Ze maakten kennis met het verhaal van Mika en bouwden het armoedeweb op. Samen gingen we op zoek naar kansen zodat iedereen in deze klas zich goed in zijn vel voelt. 
  • Op 4 december was het project te gast in Basisschool Ring in Roeselare. Eerst gingen we met het vijfde en zesde leerjaar in gesprek. Het doel was om de leerlingen zelf handvaten te geven om iets te doen aan armoede. Ze kregen een mooi klasboek waarin al hun ideeën werden opgeschreven. Zouden ze de uitdaging aangaan? Wij geloven er alvast in, in deze school telt iedereen mee!
    Daarna werd er in de lerarenkamer druk overlegd. De school doet al zoveel voor kinderen in armoede, maar toch dromen de leerkrachten van nog veel meer: zelfvertrouwen geven aan de kinderen, leermaterialen aanbieden, voldoen aan de basisbehoeften van elk kind! In dit project gaan we trapje per trapje op weg naar die droom. 


Komende maand gaan ook de leerlingengesprekken van het project ‘Elk Telt’ van start. In die leerlingengesprekken gaan we met leerlingen verder in op hun ervaringen die ze opdeden in het inleefatelier. Er wordt verder ingezoomd op het armoedeweb en de gevoelens die met armoede gepaard gaan.