Nieuws

Doe de armoede-in-België-test

10-12-2016

De hoge armoedecijfers en de zichtbare armoede in België lijken niet met elkaar overeen te komen. De cijfers over armoede in België zijn verontrustend. Toch zien weinig mensen die cijfers vertaald in hun directe omgeving.  Armoede zit verstopt achter muren en deuren.

Doe zelf even de test over jouw kennis over de armoede in België!

1.   Waar zit België in het rijtje van Europese landen als het gaat over kinderarmoede?

A     België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa. 

B     België is een middenmoter

C     België doet het goed en kent een Europees gezien een laag kinderarmoedecijfer

 

2.   Hoeveel Belgische kinderen leven in armoede (volgens de Europese armoededrempel (2010) op basis van inkomen)

A     1 kind op 5

B     1 kind op 10

C     1 kind op 7

 

3.    Het algemene armoederisico in België bedraagt ongeveer 15%. Hoe is dat voor mensen in België die afkomstig zijn van buiten de EU? 

A     30 %

B     50 %

C     20 %

 

4.   Hoeveel procent van de kinderen met kansarme ouders komt na het zesde leerjaar terecht in het aso? 

A     25 %

B     10 %

C     5 %  

 

5.   De woordenschat van een kleuter bij de start van het kleuteronderwijs bedraagt 1200 woorden. En bij een kansarme kleuter? Het gaat niet over kennis van het Nederlands, wel over de taalrijkdom van de moedertaal.

A     400 woorden

B     800 woorden

C     300 woorden

 

6.   Hoeveel Vlamingen kunnen onvoldoende lezen om zich in de maatschappij te redden?

A     1/6

B     1/20

C     1/100

 

7.   Hoeveel mensen maakten in 2015 gebruik van de voedselpakketten? Het cijfer is gestegen met 12% ten opzichte van 2013.

A     80.000 mensen

B     110.000 mensen

C     140.000 mensen

 

Oplossing

1.A   2.A   3.B  4.B  5.A   6.A   7.C