Nieuws

De school is geen eiland

07-11-2016

Dat de school geen eiland is, weten we al lang. Maar dat school ook gerust buiten de schoolmuren plaatsvindt, is een idee dat aan belang wint. Breng je klas in de wereld om beter te kunnen werken aan die wereld én aan je klas! Door een samenwerking aan te gaan met andere actoren in de buurt, creëer je een krachtige leeromgeving. Dat is essentieel voor de leerlingen, voor hun leerkrachten én de samenleving in zijn geheel. Over ons onderwijs is veel te zeggen: het zou sociale 'promotie' niet mogelijk maken, het zou kansarme kinderen niet de nodige stimulans geven om het in onze samenleving te maken. Toch is ons onderwijs van opzet democratisch: elk kind met om het even welke sociale, economische of culturele achtergrond is er welkom. Daarom is het zo essentieel dat het leren niet alleen op school gebeurt maar dat ook kinderen leren door de buurt, de leefomgeving, de samenleving. En dat de samenleving leert van de school, van kinderen en hun leerkrachten. Een pleidooi dus om nòg een (virtuele) muur af te breken: die rond de school.

De uitdagingen van onze samenleving zoals kansarmoede, onveilige thuissituatie, discriminatie… kunnen we niet buiten de muren houden. Ze sijpelen niet alleen binnen, maar overstromen soms het klasgebeuren. Zo trokken enkele Gentse scholen in maart 2014 aan de alarmbel. Kinderen kwamen zonder jas of zonder boterhammen naar school. Er werd samengewerkt met de sociale kruidenier en met kringwinkels in de buurt. Maar een school kan natuurlijk niet alles zèlf oplossen. Daarom is samenwerking met buurtwerk, straathoekwerk, OCMW…  heel belangrijk. 

Meer en meer scholen werken mee aan de 'Brede School'. Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen. Zij werken samen aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school. Het doel is om maximale ontwikkelingskansen te geven aan álle kinderen en jongeren. In een samenleving waar sociale ongelijkheid speelt, krijgen niet alle kinderen en jongeren evenveel mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat sportcentra taichi-lessen aanbieden, dat jongeren proeven van theater, dat ze een cursus beatboxen volgen. Of dat we de schoolbib vullen met Sesam-boeken, een uitstap naar de speel-o-theek plannen, een kookworkshop gezonde voeding in het buurtcentrum volgen, in een circusworkshop ongekende talenten laten ontdekken, een schoolmoestuin aanleggen door kinderen én ouderen. Er zijn talloze leuke voorbeelden om de school en de buurt met elkaar in wisselwerking te laten gaan. De kinderen leren ervaringsgericht en de buurt komt in contact met hen die ze anders gewoon voorbij lopen. Zo wordt niet alleen gewerkt aan een Brede School, maar ook aan een brede en vriendelijke samenleving. Want gekend is ook bemind?!

Brede School is een term die vooral wordt gebruikt voor scholen en klassen die zich in kansarme buurten bevinden. Maar waarom er niet van uitgaan dat élk kind ermee gebaat is? Kinderen met veel ‘ontwikkelingskansen’ hebben misschien net een negatief beeld van de buurt of denken alles al te weten. Een buurtwandeling, een stage bij de warme bakker, de kruidenier, de stadsboer… geven veel kansen tot leren. We hebben er allen deugd van om eens buiten de lijntjes te kleuren!

 

Dit artikel komt uit Wereldreis