Nieuws

Campagne Welzijnszorg in je klas?

17-10-2015

Een mooie toekomst waar iedereen van kan dromen is voor mensen in armoede nog veraf. Vooral op het vlak van wonen, vervoer en gezondheid stelt Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame maatregelen ontbreken waardoor mensen in armoede het extra moeilijk hebben. Daarom voert Welzijnszorg campagne onder de slogan ‘Een toekomst zonder armoede’. 

Niemand kiest voor een toekomst in armoede. Niet voor zichzelf, niet voor zijn kinderen of kleinkinderen.  En toch leeft 1 op 7 mensen in ons land in armoede. Zij proberen dag na dag te overleven. Durven zij dromen van een betere toekomst? 

Met de campagne van 2015 wil Welzijnszorg de aandacht vestigen op het belang van een duurzame armoedebestrijding om die solidaire samenleving vorm te geven. Duurzame armoedebestrijding pakt de oorzaken aan van de ongelijkheid die armoede creëert, het pakt de wortels van het armoedeprobleem aan.

Wil je in de klas rond het thema armoede werken? 

Aanbod voor het basisonderwijs 

Krijg wat je toekom(s)t’ is een speelse en belevende vertaling van deze Welzijnszorgcampagne voor de basisschool. Vertrek van het leuke en spannende verhaal van Robby en zijn vriendjes en breng zo de campagne op kindermaat in je klas. Lees drie weken voor uit het verhaal van Robby en ga daarna aan de slag met je leerlingen. Je kunt hiervoor kiezen tussen meerdere methodieken. Elke week eindigt met een strofe uit het themalied en een actieve afsluiter.

Dit lesmateriaal werd uitgewerkt door Spoor ZeS in samenwerking met Studio Globo.