Nieuws

Bezocht jij ooit Baobab Wereldklas?

17-03-2015

Gezocht: oud-deelnemers Baobab Wereldklas 

Bezocht je ooit als kind de Baobab Wereldklas? Geef je bovendien les in het kleuter- of lager onderwijs, of ben je student lerarenopleiding?

Heb je enkele minuten tijd om onze vragenlijst in te vullen?

We onderzoeken de impact van het inleefatelier, en daarvoor rekenen we op jouw ervaringen! Alvast bedankt!

Naar de vragenlijst