Nieuws

Awa & Hamad vervoegen onze inleefateliers

01-10-2014

Sinds september 2014 kunnen kleuters van de derde kleuterklas en leerlingen van de eerste graad lager onderwijs naar ons inleefatelier 'Awa & Hamad' in Sint-Niklaas.

Het inleefatelier in Sint-Niklaas werd al twintig jaar verzorgd door ngo Bevrijde Wereld onder de naam Baobab Wereldklas. Kinderen maakten er al jaren kennis met de West-Afrikaanse cultuur, kregen inzicht in Noord-Zuidverhoudingen, leerden omgaan met diversiteit... op een speelse manier. Maar Bevrijde Wereld heroriënteerde zich in het voorjaar van 2014, en werd Solidagro. Dat ging gepaard met enkele structurele veranderingen. Voortaan wil Solidagro zich meer op jongeren en volwassenen richten, waardoor ze een geschikte partner zochten om hun inleefateliers voor kinderen over te nemen. 

Voor Studio Globo biedt de overname ook meerwaarde. Voor de scholen uit de regio is het een vertrouwd en gesmaakt project, dat zo kan voortgezet worden. De werkvorm ‘inleefatelier' is een zeer sterke methode, die we al goed onder de knie hebben. Door de overname komt het inleefatelier nu in een breder geheel waar veel uitwisseling en een gezamenlijke opbouw van expertise mogelijk is. Het accent op kleuters kan voor de andere werkingen van Studio Globo inspirerend zijn. Het project werd in juni herwerkt om aan te sluiten bij onze andere inleefateliers. 

Meer informatie over het inleefatelier Awa & Hamad vind je hier. Voor het schooljaar 2014-2015 zijn er nog enkele plaatsen vrij. Wil je er graag bijzijn of wens je meer informatie? Bel dan naar onze collega's van Studio Globo Sint-Niklaas op het nummer 03 235 25 48.