Nieuws

Achter de Muur: samenwerking troef

08-09-2015

De educatieve medewerkers uit Hasselt en Roeselare zijn samen begonnen aan de herwerking van het project ‘Achter de Muur’. Dat project loopt al tien jaar in Roeselare, waar het binnenkort wordt vernieuwd. Vanaf 2016 kan je hetzelfde programma ook volgen bij Studio Globo Hasselt.

In een eerste fase hebben we de handleiding methodisch aangepast. In een latere fase zal er een heel nieuwe lesmap uitgewerkt worden. Het inleefatelier in Roeselare zal een beetje veranderen en in Hasselt komt er een gloednieuwe inleefruimte. 

De medewerkers uit beide afdelingen werken hard aan de herwerking. Als voorbereiding op het project ging collega Coroline uit Hasselt bijvoorbeeld enkele dagen stagelopen bij vzw 't Lampeke in Leuven waar ze veel bijleerde over armoede. De stage leverde een directe input op voor het scenario van het inleefspel, de vernieuwde lesmap en de vorming voor leerkrachten die Achter de Muur met hun klas willen beleven. 

Benieuwd naar de herwerking?

We lichten alvast een tipje van de sluier. Hieronder lees je een stukje uit het verhaal dat Evy Van Eynde (her)schreef en illustreerde voor de handleiding bij het project: 

De burgemeester opent de vergadering: ”Beste buurtbewoners. Vanavond laten wij zien welke keuzes wij als gemeentebestuur gemaakt hebben voor het Rozenpark en omgeving. Ik geef zo meteen het woord aan de deskundige maar mag ik toch al even zeggen dat we gekozen hebben voor een park en een buurt van de toekomst!”

De burgemeester gaat zitten en geeft het woord aan de man achter de laptop. Sammy ziet hem maar amper zitten. Hij pookt Daan en fluistert: ”Wat een sissy, die deskundige, zie je hoe hij zich verstopt achter zijn laptop? Hij is vast bang dat we rotte eieren naar zijn hoofd zullen smijten!”

Daan grinnikt.