Nieuws

11.11.11: #AllemaalMensen

23-10-2018

Met de campagne 'Allemaal Mensen' laat 11.11.11 ook dit jaar het thema migratie niet los. De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging blijft strijden voor een menselijker migratiebeleid.

Werelwijd zijn er ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, conflict, toenemende armoede, klimaatsverandering,... Allemaal oorzaken waar wij ook medeverantwoordelijk voor zijn. Toch wordt er opvallend harde taal gebruikt wanneer men spreekt over vluchtelingen en migranten. Migratie wordt vaak bezien als iets negatiefs, iets dat onze samenleving schaadt. Daarom is een oproep tot solidariteit echt nodig. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen...

11.11.11 pleit voor een rechtvaardig migratiebeleid dat de oorzaken van migratie aanpakt. Ook voert ze actie voor veilige en legale migratieroutes, in de plaats van migranten bloot te stellen aan mensenhandel en de mensonterende gevaren onderweg.

Ook jij kan een actie ondernemen als individu of als groep door je te registreren op de campagnewebsite van 11.11.11.

Wil je de thema's migratie en vluchten bespreekbaar maken in je klaslokaal?

Dat kan! Wij hebben educatief materiaal ter beschikking om je leerlingen aan te zetten tot nadenken.

  • De Pacasoco-koffer: Deze nieuwe educatieve koffer werd gemaakt voor de tweede graad lager onderwijs. Je klas maakt kennis met Stacy, Sahba en Yasin, drie kinderen met een migratieachtergrond. Via de stopmotionfilm 'Pacasoco' leren kinderen de betekenis van 'een goede plek om te leven'.
  • Wereldreis - september 2017: Deze editie van het mondiaal maandblad Wereldreis gaat over de Russische jongen Oleg, die samen met zijn familie en rendieren migreert.